วารสารการเงินธนาคารและพันธมิตรร่วมมอบ โครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรอาหารกลางวัน” แก่โรงเรียนบ้านดินลาน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตรร่วมมือกันสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรอาหารกลางวัน” ให้กับโรงเรียนบ้านดินลาน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติในพื้นที่ภาคใต้ และกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมเงินในหัวข้อ “4 รู้สู่การออม” แก่ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่งานมหกรรมการเงินจัด Money Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คุณปิติมา เม่นแมน ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการธุรกิจการแสดงสินค้า บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน)  ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี  คุณปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 คุณสิริพร ประสานสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินลาน คณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย