โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9


พบกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (บูธ B1) ทั้งสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน , สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช , ภายในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่  ครั้งที่ 9 ( Money Expo Hat Yai )ได้ใน วันที่ 8-10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

 การกู้เงิน  | ารออม 


การกู้เงิน
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปลี่ยนไปอยู่ที่ที่ดีกว่า ย้ายไปสู่ชีวิตที่สบายขึ้น
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก  3.15%

  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ฟรี ค่าอากรแสตมป์

เมื่อลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันพร้อมเอกสารประกอบภายในงานฯ รับ หมอนบ้าน 1 ใบ  มูลค่า 350 บาท


*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร หมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ย…สบาย ให้คุณพร้อมทุกโอกาส ดอกเบี้ย 9% ต่อปี อายุสัญญา 1 ปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

สมัครและยื่นเอกสารใบสมัครสินเชื่อบุคคลในงานฯ รับทันที หมอนดอกไม้ 1 ใบ มูลค่า 159 บาท เพียงยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
หมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดการออม
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน* อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

  • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายลูกค้า
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
  • ระยะเวลาฝาก 8-31 มีนาคม 2562
  • เฉพาะการเปิดบัญชี ในงาน Money Expo Hat Yai 2019 หรือ เปิดบัญชีที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในจังหวัดภาคใต้ (หาดใหญ่, ภูเก็ต, เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, นครศรีธรรมราช และเกาะสมุย)

      * อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 หมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านต่อ