รวมโปรโมชั่น “การลงทุน” ในงาน Money Expo KhonKaen 2019


งานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 (Money Expo KhonKaen 2019) ได้มีโปรโมชั่นด้านการลงทุนมากมาย จากหลายสถาบันการเงิน บทความนี้จึงได้รวมโปรโมชั่น “การลงทุน” เอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจผู้ที่สนใจด้านการลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ

กองทุนเปิดบัวหลวง

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
พิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ภายในงาน
รับฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : กรณีผู้ลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ด้วยบัตรเครดิตผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต

คำเตือน :

   • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
   • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
   • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ทรัพย์สินพร้อมขายทำเลดี…ในราคาสุดพิเศษ
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
รับฟรี กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อจองซื้อทรัพย์ภายในงาน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
พิเศษ เฉพาะลูกค้าภายในงาน เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับบมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS) รับฟรี Comic Book การ์ตูนการลงทุน “เทรดทีเด็ด สเต็ปเทพ” มูลค่า 100 บาท

คำเตือน :

   • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
   • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
   • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
    บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100

 ธนาคารกสิกรไทย

K-Expert (ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย)

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (การลงทุน ภาษี เกษียณ และความคุ้มครอง) พร้อมรับฟรี ! วงล้อภาษี เมื่อปรึกษาภายในงาน

KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)

เปิดบัญชีหลักทรัพย์และมียอดการซื้อขาย ตั้งแต่ 500,000 บาท หรืออนุพันธ์ 50 สัญญาขึ้นไป รับฟรีบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

   • ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการภายในงาน Money Expo Khonkaen 2019 ทุกๆ 50,000 บาท รับ Voucher Central มูลค่า
    100 บาท(สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน)
   • ลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ภายในงาน Money Expo Khonkaen 2019 รับฟรี! ตั๋วหนัง SF 2 ที่นั่ง

 ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุน

‘พิเศษ! เมื่อลงทุนกองทุน SCBLTF/ SCBRMF/ SCBSFFPLUS-B/ SCBAEM/ SCBPOP/ SCBROBO/ SCBSE/ SCBDIGI/ SCBPLUS/ SCBFIXED/ SCBLEQ ภายในงาน

   • รับทันที! กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ มูลค่า 190 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 100,000 – 199,999 บาท
   • รับทันที! หมอนผ้าห่ม อิงทรัพย์ มูลค่า 390 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 200,000 – 499,999 บาท
   • รับทันที! ชุดเซตคืนความสุข (หมอนอิงทรัพย์ และ กระเป๋า) มูลค่า 890 บาท เมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


 ธนาคารทีเอ็มบี

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกได้มากกว่า…ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ครบ จบในที่เดียว
มั่นใจได้มากขึ้น … ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด ตอบทุกโจทย์การลงทุน
เข้าถึงได้ง่ายกว่า … ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขายกองทุน รับข่าวสารการลงทุนฟรีได้หลายช่องทาง

   • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่บูธหรือสาขาธนาคารที่ให้บริการ
   • ปรึกษา หรือซื้อ-ขายกองทุน โทร 1558 กด #9
   • ดูอินไซต์กองทุนตัวท็อปผ่าน TMB Advisory Website
   • อัพเดทข่าวสารได้ทุกวันผ่าน Line@TMBadvisory
   • ซื้อ-ขายกองทุนและติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุน ผ่าน TMB TOUCH Mobile Application

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทุกรายที่ร่วมงาน : ซื้อกองทุนที่ร่วมรายการ (กองทุน Type B) ครบทุกๆ 100,000 บาท
รับฟรี ! บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท  (จำกัดจำนวนบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 10,000 บาท/คน/สิทธิ์ ตลอดรายการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

   • โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมที่ร่วมรายการตามเอกสารแนบ (ไม่รวม LTF/RMF) ที่บูธ TMB ในงาน Money Expo Khonkaen 2019 ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติ ขอนแก่น (KICE) ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.พ. 62 และจะต้องติดต่อขอรับบัตรกำนัล Starbucks ที่บูธ TMB ภายในงานเท่านั้น
   • โปรโมชั่นนี้จำกัดสิทธิ์บัตรกำนัล Starbucks สูงสุด10,000 บาท/คน/สิทธิ์ เท่ากับยอดซื้อกองทุนสูงสุด 5,000,000 บาทเท่านั้น ตลอดรายการ
   • บัตรกำนัล Starbucks มีจำนวนจำกัดเพียง 400 ใบ มูลค่าใบละ 200 บาท เท่านั้นสำหรับตลอดทั้งงาน
   • TMB ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเงื่อนไข ข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TMB และคำตัดสินของ TMB ให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ :

   • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
   • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงกองทุน
   • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทำธุรกรรมลงทุนในงานนี้

ต่อที่ 1 : โปรโมชั่นพิเศษเมื่อเปิดบัญชีกับบริษัท/บล.ที่ร่วมออกบูธ

ต่อที่ 2 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมนาคุณผู้ลงทุน*

เปิดบัญชีหุ้น

รับกระเป๋า SET #investnow
รับเพิ่ม กระเป๋า DCA #investnow ลงทุนแบบสม่ำเสมอรับกระเป๋า

พิเศษ สำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่ เปิดบัญชีหุ้น** รับTesco gift card 100 บาท **(จำกัด 100 ท่านแรกต่อวัน)

เปิดบัญชีอนุพันธ์

รับร่ม TFEX พิเศษ สำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่เปิดบัญชีอนุพันธ์***  Tesco gift card 100 บาท ***(จำกัด 100 ท่านแรกต่อวัน)

ลงทุนในกองทุนรวม

รับ กระเป๋าสปันบอนร์  รับเพิ่ม ! ผ้าขนหนู #investnow เมื่อลงทุนกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอ

ขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณ 1 ชิ้นต่อ 1 ท่านตลอดงาน/ ทุกโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาสอบถามรายละเอียดที่บูธภายในงาน

อ่านต่อ