รวมโปรโมชั่น “สินเชื่อ” ในงาน Money Expo KhonKaen 2019


สินเชื่อแบบไหนตอบโจทย์คุณ ? รวมโปรโมชั่นเด่น “สินเชื่อ” ได้รวบรวมสินเชื่อต่าง ๆ หลายประเภท ทั้งสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0 % นาน 3 เดือน สินเชื่อ SMEs ดอกเบี้ยถูก 1 % ต่อปี สินเชื่อบุคคล (Speedy Cash) ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีแรก สินเชื่อรถยนต์ และอื่น ๆ จากสถาบันการเงิน บริษัทการเงิน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

 ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

เพื่อนคู่คิด ของคนฝันอยากมีบ้าน

   • ต่อที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน
   • ต่อที่ 2 รับฟรี เซตกระดาษโน้ต Home Loan มูลค่า59 บาท เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre screen) ภายในงาน
   • ต่อที่ 3 รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ 1 ใบ มูลค่า 259 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบัวหลวง พร้อมเอกสารประกอบอย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

 ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อ Krungthai sSME Booth UP

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ต่อยอดธุรกิจในฝันให้เป็นจริง สินเชื่อเพื่อคนช่างฝัน เราพร้อมปั้นให้เป็นจริง วงเงินเพื่อการอัพไซส์ เสริมแกร่งให้ทุก SME ขนาดเล็ก กับสินเชื่อ Krungthai sSME Booth UP

   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
   • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
   • ระยะเวลากู้นานสูงสุด 10 ปี

*เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

พลิกธุรกิจโตไว ใช้กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

   • ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี*
   • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท*
   • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ Home For Cash

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับซื้อบ้านใหม่, บ้านมือสอง

แบบ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%) EIR*
ปีที 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
แบบที่ 1
ทำประกัน*
MRR-3.50 MRR-3.25 MRR-1.50 3.79 4.96
แบบที่ 2
ทำประกัน**
MRR-3.50 MRR-3.25 MRR-1.50 3.70 4.99
แบบที่ 3 MRR-3.25 MRR-1.50 3.87 5.02

สินเชื่อ Home For Cash (HFC) =MRR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ทำประกัน* คือ ทำ MRTA เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้ หรือ ทา GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกัน 15 ปี
ทำประกัน**คือ ทา MRTA / GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ ทำ MRTA / GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้หรือ ระยะเวลาทาประกันขั้นต่ำ 15ปี
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย : สาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในงานมหกรรมทางการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 (Money Expo) Money Expo) Money Expo) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 และยื่นคาขอสินเชื่อระหว่างวันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

สินเชื่อที่อยู่อาศัย “Refinance”
ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน ฟรีค่าธรรมเนียมการตรวจงวดงาน

แบบ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%) EIR*
ปีที 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
แบบที่ 1
ทำประกัน*
MRR-4.05 MRR-1.50 3.07 4.72
แบบที่ 2
ทำประกัน**
1.40 MRR-2.82 MRR-1.50 3.33 4.79

พิเศษ!อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงในปีแรก 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามตาราง กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงิน MRTA / GLTSPMRTA ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (1) ทำ MRTA / GLTSP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี (2) ทำ MRTA / GLTSPMRTA 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้ (3) ทำ MRTA / GLTSPMRTA 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทาประกันขั้นต่่ำ 15 ปี

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ

   • *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20ปี ผ่อนชาระ 7,000บาท/เดือน
   • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อ กลุ่มลูกค้า อัตราดอกเบี้ย Promotion
กรุงไทย Smart Money
(อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
Salary ปีที่ 1 = 14.00%
ปีที่ 2 – 5 = 18.00%
อเนกประสงค์ 5 Plus
(อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
Payroll ปีที่ 1 = MRR + 5% (12.12%)
ปีที่ 2 – 5 = MRR + 7% (14.12%)
กรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
(อายุสัญญาปีต่อปี)
Payroll MRR + 9% (16.12%)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในงานมหกรรมทางการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 (Money Expo) ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 ธนาคารกสิกรไทย

K-Personal Loan (สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน กับสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย แค่มีเงินเดือน 7,500 บาทขึ้นไปก็กู้ได้ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)

สมัครสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 90 วัน เงินเดือน 7,500 บาท ก็สมัครได้ ไม่ต้องค้ำประกัน(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)

   • สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ดอกเบี้ยเบา ๆ 3.99%
   • รับฟรี Teddy House Exclusive for KLeasing Gift Set มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครในงานและผ่านการอนุมัติเบื้องต้น
   • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.พ. 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562 รับเพิ่ม บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัสมูลค่า 500 บาท (จำกัดสิทธิ์ รับ 1 สัญญา ต่อ 1 สิทธิ์)

 ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

รับฟรี ! ร่มไม้เท้าจำนวน 1 ใบ มูลค่า 350 บาทสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้าน และยื่นเอกสารครบถ้วน (เฉพาะ 30 ท่านแรกวัน)ภายในงาน MONEY EXPO Khonkaen 2019

สำหรับลูกค้าที่กู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน

   • อนุมัติเร็ว
   • ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี

วันนี้ – 31 มี.ค. 62

หมายเหตุ

   • ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม จะคำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ที่มีอายุน้อยสุด
   • วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติ เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่ออเนกประสงค์

เมื่อสมัคร Speedy Loan หรือ Speedy Cash ภายในงานรับทันที กระเป๋า Easy Bag 1 ใบ มูลค่า 299 บาท

สินเชื่อบุคคล (Speedy Cash)

   • ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีแรก
   • รับดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก

เมื่อเปิดบัตรภายใน 30 วันหลังจากที่บัตรได้รับการอนุมัติ พิเศษ ! รับเพิ่ม ดอกเบี้ย 0% อีก 1 รอบบัญชี รวมเป็น 3 รอบบัญชี เมื่อมีการใช้หรือมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ทั้ง 2 รอบบัญชีแรก ชำระดีตรงเวลาไม่มีผิดนัดชำระ หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทลูกค้า วงเงินที่ได้รับอนุมัติ รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป (ต่อปี)
เจ้าของกิจการ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 28%
น้อยกว่า 100,000 บาท
พนักงานประจำ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 25%
น้อยกว่า 100,000 บาท 28%

 เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash

   • สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติบัตรและเปิดบัตรภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร จะได้รับดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่รอบบัญชีแรกที่เปิดบัตร และรับเพิ่มดอกเบี้ย 0% อีก 1 รอบบัญชี เมื่อมีการใช้หรือมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่อนุมัติ
   • กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยผิดนัดจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด(28%) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
   • แคมเปญนี้ไม่ได้ใช้กับกรณีการใช้บัตรชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ
   • เกณฑ์การอนุมัติวงเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
   • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุดธนาคาร
   • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • เกณฑ์การอนุมัติวงเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
   • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุดธนาคาร
   • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)

พิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี (12 เดือนแรก) สำหรับบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือสินเชื่อบุคคล (เฉพาะพนักงานประจำ)

   • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้
   • เลือกผ่อนชำระเบาๆ นานสูงสุด 72 เดือน*
   • ไม่ต้อง มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อ Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือสินเชื่อบุคคล

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ
เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
>= 1,000,000 9.99% 21.50% 15.99% 23.50%
500,000-<1,000,000 9.99% 23.50% 15.99% 25.50%
150,000-<500,000 12.99% 23.50% 15.99% 25.50%
20,000-149,999 25.99% 28.00% 25.99% 28.00%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อ Speedy Loan

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ
เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
>= 1,000,000 15.99% 21.50% 17.99% 23.50%
500,000-<1,000,000 17.99% 23.50% 19.99% 25.50%
150,000-<500,000 19.99% 23.50% 21.99% 25.50%
20,000-149,999 25.99% 28.00% 28.00% 28.00%

เงื่อนไขของโปรแกรม

   • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ
   • โอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี ไม่จำกัดสถาบันการเงิน
   • ยอดสินเชื่อเชื่อคงในแต่ละบัญชี่ที่ต้องการโอนหนี้ต้องมียอดสินเชื่อคงค้างไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี
   • กรณีบัตรเสริมไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้

สินเชื่อบ้านคือเงิน

   • กู้ได้สูงสุด 20 ล้าน**
   • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี**
   • ฟรีค่าประเมินบ้าน*

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อรีไฟแนนซ์

ฟรีค่าประเมิน* วันนี้ – 31 มี.ค.62

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อผู้ประกอบการใหม่ (Start up)

พิเศษ ! รับสิทธิ์เฉพาะในงาน
ต่อที่ 1 รับฟรี ! ปากกา Travel 1 ชิ้น มูลค่า 49 บาท (เมื่อลงทะเบียนสินเชื่อ)
ต่อที่ 2 รับเพิ่ม ! สมุด SCBSME มูลค่า 159 บาท (เมื่อสมัครสินเชื่อ หรือ ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 2 รายการ)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อ

   • สำหรับลูกค้าธนาคารที่อนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินกู้ภายใน 31 มี.ค. 62
   • เพื่อใช้ในธุรกิจ, เป็นเงินทุนหมุนเวียน, เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการทั้งนี้ต้องเป็นสินเชื่อใหม่ (ไม่ใช่ Refinance)
   • ระยะเวลาผ่อนชำระ ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคนให้ใช้อายุน้อยที่สุด)
   • กรณีมีการค้ำประกันโดย บสย. ผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลหรือภาษีธุรกิจเฉพาะจากกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า
   • คุณสมบัติลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) คือ ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจที่จัดโดยหน่วยงานที่บสย. เห็นชอบตามประกาศของธนาคาร และมีหนังสือรับรองการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่
   • วงเงินกู้ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เป็นบุคคลธรรมดาสูงสุด 1 ล้านบาท และนิติบุคคลสูงสุด 5 ล้านบาท
   • การอนุมัติวงเงินสินเชื่อระยะเวลาการกู้ และการเบิกใช้สินเชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และบสย. กำหนด

SCB SME Smart Pack ครบเครื่องเรื่องการเงิน เพื่อธุรกิจ SME

SCB Easy Pay แม่มณี Money Solution รับ-จ่ายสะดวก หมดปัญหาลูกค้าเงินไม่พอ เงินทอนไม่มี เงินเข้าบัญชีก็บอก เงินออกบัญชีก็รู้ผ่าน SCB Connect

SCB QR บัตรเครดิต รับชำระบัตรเครดิต ด้วยการสแกน QR Code

   • สะดวก รวดเร็วในการรับชำระเงิน
   • ง่าย ไม่ต้องยุ่งยากในการเก็บรักษาอุปกรณ์รับชำระเงิน
   • ปลอดภัย ผู้ชำระเงินเป็นผู้ทำรายการชำระเงินด้วยตนเอง
   • พิเศษ อัตราค่าธรรมเนียมเพียง 1.0%

หมายเหตุ

   • สำหรับร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่เคยใช้บริการ EDC และไม่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • ยอดการรับบัตรไม่เกิน 75,000 บาท/เดือน หรือ 900,000 บาท/ปี

เครื่องรูดบัตรชำระเงิน (EDC)โปรแรง ฟรี 5 รายการ รวมมูลค่าสูงสุด 15,700 บาท

   • ฟรี ค่าติดตั้งเครื่อง
   • ฟรี ค่ามัดจำเครื่อง
   • ฟรี ค่าเช่าเครื่อง
   • ฟรี ค่าสลิป
   • ไม่มียอดรูดขั้นต่ำ

สมัครวันนี้ สามารถใช้โปรโมชั่นค่าธรรมเนียมได้ถึง 30 มิ.ย. 62

SCB Business Anywhere

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ สำหรับลูกค้าธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างบัญชี / บุคคลที่ 3 / จ่ายคู่ค้า / จ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll)

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี สมัครวันนี้ โอนฟรีทุกรายการ*  ถึง 31 ธ.ค. 2562

ระยะเวลาสมัครบริการเพื่อรับสิทธิโอนฟรีทุกรายการ* ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

   • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เครื่องรูดบัตรชำระ (EDC)
   • เฉพาะร้านค้าที่มีหน้าร้านเท่านั้น โดยยกเว้นธุรกิจประเภททัวร์ (Travel Agency) ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ร้านแลกเปลี่ยนเงิน คาสิโน/บ่อนการพนัน ร้านละเมิดลิขสิทธิ์ ซื้อขายสินค้าด้วยความพึงพอใจ (เช่น เช่าพระ, เครื่องรางของขลัง, ร้านตู้ปลา, ขายสัตวเลี้ยง) ร้านเกมส์ online ผับบาร์ คาราโอเกะ อายุต่ำกว่า 18 ห้ามเข้า ค่าสมาชิกล่วงหน้า (เช่นฟิตเนส, นายประกัน, นายหน้าขายที่ดิน) แผงลอย (Kiosk) อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร (Pre-finance)
   • สำหรับผู้ขอสมัครใช้บริการเครื่องรูดบัตรเครดิตภายใน 30 มิ.ย. 62 เท่านั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ในปีแรกตามรายละเอียดข้างต้น
   • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้า (ที่เป็นนิติบุคคล,ไม่ใช่นิติบุคคล และเป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารมาก่อนหรือเคยเป็นแต่ได้ยกเลิกการใช้บริการเครื่องรูดบัตรแล้ว)
   • เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 62 ฟรีค่าติดตั้งเครื่อง 500 บาท/เครื่อง, ฟรีค่ามัดจำเครื่อง 8,000 บาท/เครื่อง, ฟรีค่าเช่าเครื่อง 500 บาท/เดือน, ฟรีค่าสลิป 100 บาท/เดือน
   • การอนุมัติบริการเครื่องรูดบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
   • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
   • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด เงื่อนไข SCB BUSINESS ANYWHERE
   •  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0 2722 2222
   • ระยะยาว ปีที่ 1 2.99 % ปีที่ 2 3.99 % หลังจากนั้น MLR + 1.00 %

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Merchant Call Center 02-777-7444

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว / สินเชื่อรถคือเงิน มายคาร์ มายแคช

รับฟรี ! ร่มไม้เท้า จำนวน 1 คัน มูลค่า 350 บาท เมื่อสมัคร พร้อมแสดงบัตรประชาชน และลงนามในวัญญาเช่าซื้อภายในงานเท่านั้น

หมายเหตุ

   • สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถคือเงินมายคาร์มายแคช ที่สมัครภายในงาน และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
   • เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 ธนาคารทีเอ็มบี

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคช ทู โก (TMB Cash 2 Go – C2G)

โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ C2G ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก เมื่อต้องการผ่อนสบายๆ 5 ปี (สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 28 ก.พ. 62)

โปรโมชั่น เลือกบัญชีทีเอ็มบีเซตไหน ก็ได้มากกว่า สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เพียงสมัครสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก คู่กับบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และดาวน์โหลดทีเอ็มบี ทัช พร้อมเปิดใช้ภายในงาน รับฟรี ! หมอนหมี มูลค่า 250 บาท และหมอน TMB TOUCH มูลค่า 350 บาท

พิเศษสุด สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก ให้คุณลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี ในเดือนถัดไป แค่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)

สินเชื่อบ้าน

ไม่ว่าจะบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี ให้คุณผ่อนสบายกว่า กับดอกเบี้ยพิเศษนาน 3 ปี

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เมื่อสมัครสินเชื่อบ้าน หรือรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชน + สลิปเงินเดือน เท่านั้น รับฟรีทันที ! กล่องอเนกประสงค์ มูลค่า 150 บาท

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ โดยอัตราดอกเบี้ย และวงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร


 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

“เอสเอ็มอี ดี แบงก์ ฮักแฮง ๆ ดูแลด้วยหัวใจ”

ดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่น “SME D Bank” รับของที่ระลึกฟรี ทันที

กู้ง่าย ๆ สินเชื่อ SMEs ดอกเบี้ยถูก 1 % ต่อปี* เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส อาทิเช่น

 • สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0
 • สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
 • สินเชื่อ Transformation Loan (ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร)
 • สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด


 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โซนสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ปีที่ 1 = MRR-4.25% ต่อปี(ปัจจุบันเท่ากับ 2.50% ต่อปี)
ปีที่ 2 = MRR-3.25% ต่อปี(ปัจจุบันเท่ากับ 3.50% ต่อปี)
ปีที่ 3 = MRR-2.25% ต่อปี(ปัจจุบันเท่ากับ 4.50% ต่อปี)
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

   • กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
   • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
   • กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
    (ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

โปรโมชั่น :

 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม
 2. ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนำติกรรม (1,000 บาท)
 3. ค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ
   • วงเงินขอกู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินราคาหลักประกัน 1,900 บาท
   • วงเงินขอกู้เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินราคาหลักประกัน 2,300 บาท

โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น

นำบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่นหลากหลายประเภทในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ NPA

 1. มาตรการผ่อนดาวน์ 50% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 60 เดือน สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน ที่ต้องการซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารมูลค่า ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 2. ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 48 เดือน (เฉพาะทรัพย์รายการที่ธนาคารกำหนด)
 3. ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
 4. เทเงินดาวน์ 20% ของราคาที่ซื้อ ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
 5. ไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี
 6. เข้าอยู่อาศัยในช่วงผ่อนดาวน์ได้เพียงชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1.5% ของราคาซื้อ)

 ธนาคารออมสิน

HOME LOAN

เฉพาะกรณีซื้อ/ปลูกสร้าง/ต่อเติมซ่อมแซม และผู้กู้ประสงค์ทำประกันเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100 % สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ย 0 % นาน 3 เดือน

ฟรี ! ค่าธรรมเนียม 3 อย่าง

   • ค่าบริการสินเชื่อ
   • ค่านิติกรรมสัญญา
   • ค่าประเมิน**

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อภายในงาน รับกระเป๋าสปันบอนด์จำนวน 1 ใบ

หมายเหตุ :

1. MRR = 7.00 % ต่อปี (มีผลบังคับใช้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี

3. *อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อ/ปลูกสร้าง/ต่อเติมซ่อมแซม กรณีประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ แบบที่ 2 ต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้และระยะเวลากู้ ฟรีค่าธรรมเนียม 3 อย่าง
ได้แก่ ค่าบริการสินเชื่อ, ค่านิติกรรมสัญญา, และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

4. **ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการประเมิน

5. เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะตามโปรโมชั่น สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเพิ่มเติม ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก/ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิต/ สินเชื่อบัตรเงินสด/ บริการ MyMO/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/ บริการ ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยมีเงื่อนไขการสมัคร ดังนี้

    • กรณีไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์/ บริการ ของธนาคาร อย่างน้อย 3 ประเภท
    • กรณีประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์/ บริการ ของธนาคาร อย่างน้อย 2 ประเภท

6. กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบอายุ 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3 % ของวงเงินกู้

ระยะเวลาจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
* ของมีจำนวนจำกัด * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน Money Expo ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

สินเชื่อธุรกิจ SMEs/วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นเดียว

(Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท)

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30-50%
ปีที่ 1 = 1.00% ปีที่ 1 = 1.00%
ปีที่ 2-3 = MOR/MLR ปีที่ 2-3 = MOR/MLR +0.50%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30-50%
ปีที่ 1 = 2.00% ปีที่ 1 = 2.00%
ปีที่ 2-3 = MOR/MLR +0.50% ปีที่ 2-3 = MOR/MLR +1.00%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.50% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.50%

คุณสมบัติผู้กู้

   • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
   • ยกเว้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

GSB SMEs D-vers

(Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท)

อัตราดอกเบี้ย : วงเงิน ตั้งแต่ 1-20 ล้านบาท

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ มากกว่า 50% หลักทรัพย์ค้ำ ตั้งแต่ 30-50%
ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -1.00% ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -0.50%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ มากกว่า 50% หลักทรัพย์ค้ำ ตั้งแต่ 30-50%
MOR/MLR ปีที่ 1-3 MOR/MLR = +0.50%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

อัตราดอกเบี้ย : วงเงิน ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ มากกว่า 50% หลักทรัพย์ค้ำ ตั้งแต่ 30-50%
ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -2.00% ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -0.50%
หลังจากนั้นตามประกาศธนาคาร หลังจากนั้นตามประกาศธนาคาร

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ มากกว่า 50% หลักทรัพย์ค้ำ ตั้งแต่ 30-50%
ปีที่ 1-3 MOR/MLR = -1.00% ปีที่ 1-3 MOR/MLR = +0.50%
หลังจากนั้นตามประกาศธนาคาร หลังจากนั้นตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้

   • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
   • ยกเว้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นสินเชื่อธุรกิจ SMEs ภายในงาน รับถุงผ้า GSB SMEs จำนวน 1 ใบ

จัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

   • ของมีจำนวนจำกัด
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน Money Expo ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

อ่านต่อ