รวมโปรโมชั่น “เงินฝาก” ในงาน Money Expo KhonKaen 2019


รวมโปรโมชั่นเด่น “เงินฝาก” หลากหลายประเภท จากสถาบันการเงิน บริษัทการเงิน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งME by TMB รับดอกเบี้ยสูง 1.70% (ต่อปี) ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ดอกสูงถึง 1.6% เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ GSB REWARD ฝากสลากออมสินพิเศษ/สลากดิจิทัล รับของสมนาคุณ ฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับฟรี กระปุกบัวหลวงช่วยออม 1 ใบ ในงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

 ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

รับฟรี กระปุกบัวหลวงช่วยออม 1 ใบ มูลค่า 80 บาท*
เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน


 ธนาคารกรุงไทย

เงินฝากประจำ Expo Xtra

เงินฝากประจำ Expo Xtra สำหรับเปิดบัญชีในงาน MONEY EXPO KHONKAEN 2019 เท่านั้น

ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 – 1,000,000 บาท

   • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% สำหรับผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน ซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในเครือและเปิดบัญชี/ฝากเงิน ภายในงาน
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.10% สำหรับผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน และเปิดบัญชี/ฝากเงิน ภายในงานเพียวอย่างเดียว

เงื่อนไข

   • เงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (ต่อราย)
   • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก และจะไม่แบ่งจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
   • ถอนก่อนครบกำหนดฝาก ไม่จ่ายดอกเบี้ย
   • กรณีฝากประจำ Expo Xtre ครบกำหนดฝาก หากลูกค้าไม่ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่นธนาคารจะต่ออายุ การฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขการฝากและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก
   • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 ธนาคารไทยพาณิชย์

เปิดบัญชี ง่าย !! ทำธุรกรรมออนไลน์แบบไม่ต้องพกสมุด SCB E PASSBOOK พิเศษ ! เฉพาะในงานเท่านั้น เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ แบบ E PASSBOOK พร้อมสมัคร SCB EASY APP รับฟรี ! กระปุกน้องอีซี่รับทรัพย์* 1 ตัว มูลค่า 159 บาท

* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหลักรายใหม่ SCB BEYOND / SCB ULTRA PLATINUM / SCB FAMILY PLUS / SCB UP2ME / SCB KING POWER PLATINUM / SCB SANSIRI PLATINUM และ SCB TOYOTA PLATINUM ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) โดยต้องไม่เคยมีบัตร


 ธนาคารทีเอ็มบี

บัญชีเพื่อออม : ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตัวจริง เรื่องออม ถอนได้ดอกสูงถึง 1.6%

   • ดอกสูงถึง 1.6% แค่ใช้ TMB All Free 5 ครั้ง/เดือน
   • ถอนได้ตลอดเวลา
   • เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้

มากกว่าฟรีค่าธรรมเนียม…
ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ให้คุณรับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แค่ใช้ TMB All Free อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน หรือออมเงินเพิ่มในบัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์ ให้มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

บัญชีเพื่อออม : ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ แค่ออม…ก็แถมฟรี ! ประกันอุบัติเหตุ 20 เท่า

   • ฟรีความคุ้มครอง 20 เท่าของเงินออม (สูงสุด 3 ล้านบาท)
   • ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยสักบาท
   • คุ้มครองทันที
   • ถอนได้ตลอด

เปิดบัญชีทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ ขั้นต่ำ 5,000 บาท และต้องคงเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท เพื่อรับความคุ้มครองอุบัติเหตุอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชั่น เลือกบัญชีทีเอ็มบีเซตไหน ก็ได้มากกว่า สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เพียงเปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หรือทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป คู่กับ บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และดาวน์โหลดทีเอ็มบี ทัช พร้อมเปิดใช้ภายในงาน

   • รับฟรี ! ร่ม Valentino Rudy มูลค่า 990 บาท หมอน TMB TOUCH มูลค่า 350 บาท และเงินคืน 250 บาท
   • รับเพิ่ม Happy Pig Winter Collection มูลค่า 250 บาทไปสะสมก่อนใคร เมื่อฝากเงินเข้าบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข :

   • สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีภายในงานนี้เท่านั้น ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ
   • ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี กรณีฝากและคงเงินไว้จำนวน 25,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับ 2.30% ต่อปี และหากฝาก 250,000 บาท จะเท่ากับ 1.40% ต่อปี ทั้งนี้ หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ 28 ก.พ. 61
   • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามธนาคารกำหนด

ME by TMB

เปิดบัญชี ME SAVE รับดอกเบี้ยสูง 1.70% (ต่อปี) และพิเศษรับทันที ME Happy Buddy set (ชุดหมอนและผ้าห่ม) มูลค่า 699 บาท สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชี ME SAVE เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อคุณ มาเปิดบัญชี ที่บูธ ME พร้อมฝากเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป และดาวโหลด ME by TMB App (1 คน/1 สิทธิ์)


 ธนาคารออมสิน

GSB REWARD ฝากสลากออมสินพิเศษ/สลากดิจิทัล รับของสมนาคุณ

   • ฝากสลากออมสิน 1,000 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสินดอกไม้ประจำภาค
   • ฝากสลากออมสิน 20,000 บาทขึ้นไป รับร่มลายดอกไม้ประจำภาค
   • ฝากสลากออมสิน 50,000 บาทขึ้นไป รับตระกร้าของขวัญ
   • ฝากสลากออมสิน 100,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า Beauty Case
   • ฝากสลากออมสิน 500,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเป๋ Cross Body Bag
   • ฝากสลากออมสิน 1,000,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า Shopping 2 in 1
   • ฝากสลากออมสิน 5,000,000 บาทขึ้นไป รับกล้องติดรถยนต์ Proof

 

อ่านต่อ