โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารกรุงเทพ ในงาน Money Expo Khonkaen 2019


ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเข้าใจและเคียงข้างลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและการทำธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคดิจิทัล ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้งที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมใช้ทุกที่ ทุกเวลา ในงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

  ารออม | การลงทุน  

 การกู้เงิน | บริหารเงิน กระแสเงินสด


การออม 

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

รับฟรี กระปุกบัวหลวงช่วยออม 1 ใบ มูลค่า 80 บาท*
เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน


การลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง

กองทุนบัวหลวง มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
พิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ภายในงาน
รับฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) มูลค่า 200 บาท  เมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : กรณีผู้ลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ด้วยบัตรเครดิตผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต

คำเตือน :

   • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
   • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
   • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ทรัพย์สินพร้อมขายทำเลดี…ในราคาสุดพิเศษ
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
รับฟรี กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อจองซื้อทรัพย์ภายในงาน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
พิเศษ เฉพาะลูกค้าภายในงาน เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับบมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)  รับฟรี Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” มูลค่า 200 บาท

คำเตือน :

   • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
   • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
   • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100

การกู้เงิน

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

เพื่อนคู่คิด ของคนฝันอยากมีบ้าน

   • ต่อที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน
   • ต่อที่ 2 รับฟรี เซตกระดาษโน้ต Home Loan มูลค่า 59 บาท เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre screen) ภายในงาน
   • ต่อที่ 3 รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ 1 ใบ มูลค่า 259 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง พร้อมยื่นเอกสารประกอบอย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

บริหารเงิน กระแสเงินสด

ดิจิทัล แบงก์กิ้ง

ธุรกรรมทำไว ง่ายทันใจ ทำได้ทุกเรื่อง,Bualuang Mbanking โอน จ่าย เติม ทำได้ทุกที่

   • เช็คยอด โอน จ่าย เติมเงิน สแกน QR Code
   • ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
   • เปิดการใช้งานบัตรเครดิต ดูรายการใช้จ่ายคะแนนสะสม แจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระ
   • รับสิทธิพิเศษมากมายผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทันที

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Bualuang Mbanking ได้ที่ App Store และ Google Play พิเศษ เมื่อสมัครบริการในกลุ่มดิจิทัล แบงก์กิ้ง ภายในงาน

   • รับฟรี ผ้าเช็ดหน้าจอ 1 ชุด (1 ชุด มี 3 ชิ้น) มูลค่า 149 บาท เมื่อสมัคร 2 บริการ
   • รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ มูลค่า 180 บาท เมื่อสมัคร 3 บริการขึ้นไป
   • ฟรี ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก* เมื่อสมัครบริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี

หมายเหตุ : *กรณีสมัครบริการ Account Alert Plus หรือ Account Alert ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีที่สมัครบริการใหม่และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นของบริการนี้มาก่อนเท่านั้น
*สำหรับบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งและบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะต้อง Log On ภายในงาน

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท เชลซี

รับฟรี เสื้อโปโลเชลซี Blue Spirit ลิขสิทธิ์แท้ Limited Edition มูลค่า 2,490 บาท
รับเพิ่ม Cutie Set 1 ชุด มูลค่า 140 บาท
เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี รายใหม่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาทต่อปี

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

รับฟรี กระเป๋า Jumbo Bag 1 ชิ้น มูลค่า 300 บาท
เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช รายใหม่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาทต่อปี

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท*
รับเพิ่ม สมุด Cutie Note1 ชิ้น มูลค่า 45 บาท
เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน
หมายเหตุ : *สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด รายใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ รับของสมนาคุณเพิ่ม

เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงาน ตามเงื่อนไข*

รับฟรี กระเป๋า #เพื่อนคู่คิด 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ :

   • ยกเว้น บัตรเครดิต กองทุนรวม สินเชื่อธุรกิจ SME บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่นนี้
   • บริการในกลุ่มดิจิทัล แบงก์กิ้ง (บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ และ SMS Account Alert) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์นับรวมเป็น 1 บริการ สำหรับโปรโมชั่นนี้
   • เฉพาะลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงานเท่านั้น
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในเอกสารนี้ มีรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงาน

 

อ่านต่อ