โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในงาน Money Expo KhonKaen 2019


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาพร้อมกับโปรโมชั่น โซนสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม พร้อมทั้งค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ และโซนบ้านมือสองหรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น นำบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่นหลากหลายประเภทในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ ในงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 Money Expo KhonKaen 2019 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

การกู้เงิน

โซนสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ปีที่ 1 = MRR-4.25% ต่อปี(ปัจจุบันเท่ากับ 2.50% ต่อปี)
ปีที่ 2 = MRR-3.25% ต่อปี(ปัจจุบันเท่ากับ 3.50% ต่อปี)
ปีที่ 3 = MRR-2.25% ต่อปี(ปัจจุบันเท่ากับ 4.50% ต่อปี)
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

   • กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
   • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
   • กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
    (ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

โปรโมชั่น :

 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม
 2. ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนำติกรรม (1,000 บาท)
 3. ค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ
   • วงเงินขอกู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินราคาหลักประกัน 1,900 บาท
   • วงเงินขอกู้เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินราคาหลักประกัน 2,300 บาท

โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น

นำบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่นหลากหลายประเภทในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ NPA

 1. มาตรการผ่อนดาวน์ 50% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 60 เดือน สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน ที่ต้องการซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารมูลค่า ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 2. ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 48 เดือน (เฉพาะทรัพย์รายการที่ธนาคารกำหนด)
 3. ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
 4. เทเงินดาวน์ 20% ของราคาที่ซื้อ ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
 5. ไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี
 6. เข้าอยู่อาศัยในช่วงผ่อนดาวน์ได้เพียงชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1.5% ของราคาซื้อ)

 

อ่านต่อ