โปรโมชั่นการออมที่บูธ ธนาคารออมสิน


การออม 

GSB REWARD ฝากสลากออมสินพิเศษ/สลากดิจิทัล รับของสมนาคุณ

   • ฝากสลากออมสิน 1,000 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสินดอกไม้ประจำภาค
   • ฝากสลากออมสิน 20,000 บาทขึ้นไป รับร่มลายดอกไม้ประจำภาค
   • ฝากสลากออมสิน 50,000 บาทขึ้นไป รับตระกร้าของขวัญ
   • ฝากสลากออมสิน 100,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า Beauty Case
   • ฝากสลากออมสิน 500,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเป๋ Cross Body Bag
   • ฝากสลากออมสิน 1,000,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า Shopping 2 in 1
   • ฝากสลากออมสิน 5,000,000 บาทขึ้นไป รับกล้องติดรถยนต์ Proof

ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารออมสิน

  การออม  | การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


 

อ่านต่อ