โปรโมชั่นการออมที่บูธ ธนาคารกรุงไทย


การออม

เงินฝากประจำ Expo Xtra

เงินฝากประจำ Expo Xtra สำหรับเปิดบัญชีในงาน MONEY EXPO KHONKAEN 2019 เท่านั้น

ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 – 1,000,000 บาท

   • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% สำหรับผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน ซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในเครือและเปิดบัญชี/ฝากเงิน ภายในงาน
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.10% สำหรับผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน และเปิดบัญชี/ฝากเงิน ภายในงานเพียวอย่างเดียว

เงื่อนไข

   • เงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (ต่อราย)
   • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก และจะไม่แบ่งจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
   • ถอนก่อนครบกำหนดฝาก ไม่จ่ายดอกเบี้ย
   • กรณีฝากประจำ Expo Xtre ครบกำหนดฝาก หากลูกค้าไม่ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่นธนาคารจะต่ออายุ การฝากเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขการฝากและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก
   • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารกรุงไทย

 ประกัน | การออม | การกู้เงิน 


อ่านต่อ