โปรโมชั่นประกันที่บูธ ธนาคารไทยพาณิชย์


ประกัน

ประกันชีวิต

รับสุดคุ้ม กับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ต่อที่ 1 : ซื้อปุ๊บ รับปั๊บ ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต ค่าเบี้ยฯ ตามกำหนด เฉพาะงานนี้เท่านั้น*

   • กระเป๋า ELLE Overnight Bag มูลค่า 2,290 บาท สำหรับค่าเบี้ยประกัน ต่ำกว่า 50,000 บาท
   • กระเป๋า ELLE Homme มูลค่า 3,590 บาท สำหรับค่าเบี้ยประกัน ระหว่าง 50,000 – 99,999 บาท
   • กระเป๋าล้อลาก ELLE Jetset มูลค่า 3,990 บาท และ กระเป๋า Shopping ELLE มูลค่า 1,700 บาท สำหรับค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ต่อที่ 2 : รับเงินคืน หรือ บัตรกำนัล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ*

ต่อที่ 3 : รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ SCBLIFE โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB*

ต่อที่ 4 : รับเอกสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต SCB FIRST หรือ SCB PRIME นาน 3 ปี เมื่อซื้อประกันชีวิตใหม่ค่าเบี้ยประกันรายปี*

*หมายเหตุ

   • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตร หรือ ทำรายการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิตผ่านแอป SCB Easy สะสมครบตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป หรือทำรายการดีจังโอนเงินเข้าบัญชีผ่านแอป SCB Easy ขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรเครดิตได้รับอนุมัติ
   • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท ให้ภายใน 90 วันนับจากเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร

ประกันวินาศภัย

ต่อที่1: ซื้อปุ๊บ…รับปั๊บ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันวินาศภัยภายในงาน*

   • กระเป๋าเป้ มูลค่า 1,950 บาท เมื่อซื้อประกันสุขภาพ สุขทุกวัย
   • เก้าอี้รถเข็น BSC มูลค่า 1,390 บาท เมื่อซื้อประกันรถยนต์ ประเภท 1, ประเภท 5, One Save Save
   • กระเป๋า Shopping G2000 มูลค่า 1,190 บาท เมื่อซื้อประกัน PA Happy Series (PA Life, PA Kids, PA Senior ทุนประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

รับเพิ่ม!! กระเป๋าช้อปปิ้ง BSC มูลค่า 390 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยตามรายละเอียดข้างต้น

ต่อที่ 2: รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสมูลค่าสูงสุด 400 บาท* เมื่อสมัครกรมธรรม์ใหม่ หรือ ต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถยนต์ (ประเภท1, ประเภท 5, ประเภท 3 พิเศษ, One Save Save), ประกันสุขภาพสุขทุกวัย, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA หรือ PA Happy Series) หรือ ผลิตภัณฑ์ GRAB & GO Series

ต่อที่ 3: รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ (เฉพาะประเภท 1, ประเภท 5, ประเภท 3 พิเศษ และ One Save Save) หรือ ประกันสุขภาพสุขทุกวัย ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน ผ่านบัตรเครดิต SCB

ต่อที่ 4: Happy Plus* รับความคุ้มครองรถยนต์ตามประเภทที่กำหนดจากภัยน้ำท่วม สูงสุด 100,000 บาท และคุ้มครองทรัพย์สินภายในรถจากการลักทรัพย์ สูงสุด 20,000 บาท พร้อมรับค่า Taxi เมื่อนำรถเข้าซ่อม กรณีเป็นฝ่ายถูก* สูงสุด 2 ครั้งต่อปี

ทุนประกับ (บาท) เบี้ยประกัน (บาท)
ประเภท 5 ประเภท 3 พิเศษ
110 320 110/320
100,000 8,000 9,000 7,000
150,000 8,800 9,500 7,800
200,00 9,500 10,500 8,500

*หมายเหตุ

   • กรณีที่ลูกค้าสมัครบ้ตรเครดิตดังกล่าวข้างต้นผ่านแอป SCB Easy ธนาคารจะเครดิตเงินคืน 500 บาทเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 90 วันนับจากเดือนที่มีการ ใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข โดยจะแสดงไว้ในใบแจ้งรายการบัตรเครดิต (Statement)
   • กรณี ของรางวัลหมด หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะทดแทนด้วย ของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต | ประกัน | การออม

การลงทุน | การกู้เงิน | บริหารเงิน กระแสเงินสด


อ่านต่อ