โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารทีเอ็มบี ในงาน Money Expo Khonkaen 2019


ธนาคารทีเอ็มบี กับโปรโมชั่นพิเศษ เปิดบัญชี ME SAVE รับดอกเบี้ยสูง 1.70% (ต่อปี) ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ แค่ออม…ก็แถมฟรี ! ประกันอุบัติเหตุ 20 เท่า แอปและทีเอ็มบี ว้าว สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน เพียงดาวน์โหลด และเปิดใช้งาน TMB TOUCH Mobile Application ภายในงาน รับฟรี ! หมอน TMB TOUCH มูลค่า 350 บาท และโปรโมชั่นอื่น ๆ ภายใน งานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 (Money Expo KhonKaen 2019)

บูธธนาคารทีเอ็มบี
   

 


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

บัตรเครดิต  |    การออม  | การลงทุน  

การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


บัตรเครดิต

บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์ / รอยัล ท็อป บราส (TMB So Fast / Royal Top Brass)

เฉพาะบัตรหลักรายใหม่ รับคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับกระเป๋า BSC Traveller Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า
4,250 บาท (วันอนุมัติบัตรเครดิต So Fast ตั้งแต่ วันที่ 3 ต.ค. 61 – 3 มี.ค. 62)

เงื่อนไขการร่วมรายการ :

   • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB So Fast หรือบัตรเครดิต Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลักรายใหม่ ที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 และไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB บัตรหลักมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
   • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
   • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคาร จะทำการโอนคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
   • สามารถนำคะแนนสะสม 1,000 คะแนน มาแลกรับเป็นกระเป๋า BSC Traveller Bag โดยโทรเข้ามาทำรายการที่ TMB Contact Center 1558 หรือเลือกแลกของรางวัลอื่นๆได้ตามใจคุณที่ tmbbank.com/rewards เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้เท่านั้น)
   • ของสมนาคุณ กระเป๋า BSC Traveller Bag สามารถแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ส.ค.62 หรือจนกว่าของของสมนาคุณจะหมด ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็น เงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
   • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
   • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB Call Center โทร 1558

บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์ (TMB So Chill) 

เฉพาะผู้สมัครใหม่ สมัครบัตรเครดิต TMB So Chill และใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท พร้อมเปิดใช้ TMB TOUCH ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ รับ TMB WOW พิเศษ 500 คะแนน (วันอนุมัติบัตรเครดิต So Fast ตั้งแต่ วันที่ 3 ต.ค. 61 – 3 มี.ค. 62)

เงื่อนไขการร่วมรายการ :

   • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตร TMB So Chill เฉพาะบัตรหลักรายใหม่เท่านั้น ที่ สมัครตั้งแต่
    วันที่ 1 ต.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 เท่านั้น และไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB บัตรหลักมาก่อน หรือ
    เคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
   • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท พร้อมเปิดใช้ TMB TOUCH Mobile Application ภายใน 60 วัน
    นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการรับ TMB WOW พิเศษ
    500 คะแนน ได้จาก TMB TOUCH Mobile Application ระบุคำอธิบายภาษาไทยคือ โปรโมชั่นสมัคร
    บัตร TMB So Chill และภาษาอังกฤษคือ NEW SO CHILL CARD ACQ PROMO
   • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ สำหรับการรับ TMB WOW 500 คะแนน
   • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของ
    ธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่
    เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและ
    ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
   • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคาร จะทำการโอน TMB WOW 500 คะแนน เข้าบัญชี
    TMB TOUCH Mobile Application ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคาร
    กำหนด สามารถนำคะแนนสะสม 500 คะแนน มาแลกรับของรางวัลพิเศษมากมายตามใจคุณ ผ่าน
    TMB TOUCH Mobile Application
   • TMB WOW เพื่อแลกของรางวัล หรือส่ง TMB WOW ให้เพื่อนนั้น ลูกค้าสามารถทำผ่านช่องทาง TMB
    TOUCH Mobile Application เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการแลกของรางวัลหรือโอน TMB WOW
    ให้เพื่อนเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการเพื่อขอคืน TMB WOW หรือเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อน
    หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ทุกกรณี
   • ธนาคารจะพิจารณาและกำหนด TMB WOW ID ให้ลูกค้า โดยลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
   • TMB WOW จะมีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ TMB WOW โดย TMB WOW ดังกล่าวจะหมดอายุ
    ณ สิ้นไตรมาสนั้นๆ ในปีที่ 4 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า TMB WOW หมดอายุและจะ
    ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิ์เพื่อแลกรับของรางวัลได้อีกต่อไป
   • TMB WOW ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสม TMB WOW การแลกของรางวัล และ/หรือ
    รายการสินค้าต่างๆ และ/หรือจำนวน TMB WOW ที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการ ตลอดจน การยกเลิกรายการ TMB WOW โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB Call Center โทร 1558 หรือ www.tmbbank.com/tmbwo ขอ
   • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
   • ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

การออม 

บัญชีเพื่อออม : ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตัวจริง เรื่องออม ถอนได้ดอกสูงถึง 1.6%

   • ดอกสูงถึง 1.6% แค่ใช้ TMB All Free 5 ครั้ง/เดือน
   • ถอนได้ตลอดเวลา
   • เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้

มากกว่าฟรีค่าธรรมเนียม…
ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ให้คุณรับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แค่ใช้ TMB All Free อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน หรือออมเงินเพิ่มในบัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์ ให้มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

บัญชีเพื่อออม : ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ แค่ออม…ก็แถมฟรี ! ประกันอุบัติเหตุ 20 เท่า

   • ฟรีความคุ้มครอง 20 เท่าของเงินออม (สูงสุด 3 ล้านบาท)
   • ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยสักบาท
   • คุ้มครองทันที
   • ถอนได้ตลอด

เปิดบัญชีทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ ขั้นต่ำ 5,000 บาท และต้องคงเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท เพื่อรับความคุ้มครองอุบัติเหตุอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชั่น เลือกบัญชีทีเอ็มบีเซตไหน ก็ได้มากกว่า สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เพียงเปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หรือทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป คู่กับ บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และดาวน์โหลดทีเอ็มบี ทัช พร้อมเปิดใช้ภายในงาน

   • รับฟรี ! ร่ม Valentino Rudy มูลค่า 990 บาท หมอน TMB TOUCH มูลค่า 350 บาท และเงินคืน 250 บาท
   • รับเพิ่ม Happy Pig Winter Collection มูลค่า 250 บาทไปสะสมก่อนใคร เมื่อฝากเงินเข้าบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข :

   • สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีภายในงานนี้เท่านั้น ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ
   • ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี กรณีฝากและคงเงินไว้จำนวน 25,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับ 2.30% ต่อปี และหากฝาก 250,000 บาท จะเท่ากับ 1.40% ต่อปี ทั้งนี้ หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ 28 ก.พ. 61
   • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามธนาคารกำหนด

ME by TMB

เปิดบัญชี ME SAVE รับดอกเบี้ยสูง 1.70% (ต่อปี) และพิเศษรับทันที ME Happy Buddy set (ชุดหมอนและผ้าห่ม) มูลค่า 699 บาท สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชี ME SAVE เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อคุณ มาเปิดบัญชี ที่บูธ ME พร้อมฝากเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป และดาวโหลด ME by TMB App (1 คน/1 สิทธิ์)


การลงทุน

ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกได้มากกว่า…ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ครบ จบในที่เดียว
มั่นใจได้มากขึ้น … ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด ตอบทุกโจทย์การลงทุน
เข้าถึงได้ง่ายกว่า … ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขายกองทุน รับข่าวสารการลงทุนฟรีได้หลายช่องทาง

   • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่บูธหรือสาขาธนาคารที่ให้บริการ
   • ปรึกษา หรือซื้อ-ขายกองทุน โทร 1558 กด #9
   • ดูอินไซต์กองทุนตัวท็อปผ่าน TMB Advisory Website
   • อัพเดทข่าวสารได้ทุกวันผ่าน Line@TMBadvisory
   • ซื้อ-ขายกองทุนและติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุน ผ่าน TMB TOUCH Mobile Application

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทุกรายที่ร่วมงาน : ซื้อกองทุนที่ร่วมรายการ (กองทุน Type B) ครบทุกๆ 100,000 บาท
รับฟรี ! บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท  (จำกัดจำนวนบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 10,000 บาท/คน/สิทธิ์ ตลอดรายการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

   • โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมที่ร่วมรายการตามเอกสารแนบ (ไม่รวม LTF/RMF) ที่บูธ TMB ในงาน Money Expo Khonkaen 2019 ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติ ขอนแก่น (KICE) ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.พ. 62 และจะต้องติดต่อขอรับบัตรกำนัล Starbucks ที่บูธ TMB ภายในงานเท่านั้น
   • โปรโมชั่นนี้จำกัดสิทธิ์บัตรกำนัล Starbucks สูงสุด10,000 บาท/คน/สิทธิ์ เท่ากับยอดซื้อกองทุนสูงสุด 5,000,000 บาทเท่านั้น ตลอดรายการ
   • บัตรกำนัล Starbucks มีจำนวนจำกัดเพียง 400 ใบ มูลค่าใบละ 200 บาท เท่านั้นสำหรับตลอดทั้งงาน
   • TMB ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเงื่อนไข ข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TMB และคำตัดสินของ TMB ให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ :

   • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
   • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงกองทุน
   • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

การกู้เงิน

สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคช ทู โก (TMB Cash 2 Go – C2G)

โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ C2G ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก เมื่อต้องการผ่อนสบายๆ 5 ปี (สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 28 ก.พ. 62)

โปรโมชั่น เลือกบัญชีทีเอ็มบีเซตไหน ก็ได้มากกว่า สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เพียงสมัครสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก คู่กับบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และดาวน์โหลดทีเอ็มบี ทัช พร้อมเปิดใช้ภายในงาน รับฟรี ! หมอนหมี มูลค่า 250 บาท และหมอน TMB TOUCH มูลค่า 350 บาท

พิเศษสุด สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก ให้คุณลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี ในเดือนถัดไป แค่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)

สินเชื่อบ้าน

ไม่ว่าจะบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี ให้คุณผ่อนสบายกว่า กับดอกเบี้ยพิเศษนาน 3 ปี

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เมื่อสมัครสินเชื่อบ้าน หรือรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชน + สลิปเงินเดือน เท่านั้น รับฟรีทันที ! กล่องอเนกประสงค์ มูลค่า 150 บาท

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ โดยอัตราดอกเบี้ย และวงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร


บริหารเงิน กระแสเงินสด

บัญชีเพื่อใช้ พร้อมบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี บัญชีที่ให้คุณได้มากกว่า ทั่วโลก : ใช้ในไทย กด โอน จ่าย ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมใช้ต่างประเทศ
เรทถูกสุด ๆ : ไม่มีชาร์จ ใช้ได้ทุกสกุลเงิน ทั่วโลก เรทถูกสุดๆ จะใช้ต่างประเทศ หรือ ช้อปออนไลน์ จากเว็ปนอก ได้เรทพิเศษ ถูกสุดๆ เทียบเท่าร้านแลกเงิน
ใช้ได้ ทุกสกุลเงิน ทั่วโลก : จะจ่ายหรือ กดเงินผ่าน ATM ทั่วโลกก็ได้
ไม่มีชาร์จเพิ่ม : จ่ายเท่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดง ไม่มีค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5% เลือกชำระด้วยสกุลเงินของประเทศที่ท่านเดินทางไป
ปลอดภัย : ควบคุมวงเงิน หรือ จัดการบัตรผ่าน TMB TOUCH ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทั่วโลก

ทีเอ็มบี ทัช โมบาย แอปและทีเอ็มบี ว้าว

ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ได้มากกว่าใน ทัช เดียว

   • เช็คยอดโอน เติม จ่ายได้ทันที
   • ซื้อขายกองทุนรวมได้ทุกที่
   • กดเงินได้ไม่ต้องใช้บัตร
   • พร้อมสะสมคะแนน WOW จากการทำธุรกรรม เพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เพียงดาวน์โหลด และเปิดใช้งาน TMB TOUCH Mobile Application ภายในงาน
รับฟรี ! หมอน TMB TOUCH มูลค่า 350 บาท

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เคยทำรายการแลกคะแนนว้าว : รับฟรี ! เสื้อ TMB WOW มูลค่า 250 บาท เพียงแสดงรายการแลก WOW ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้ แคช (TMB Ready Cash)

   • เงินสดพร้อมใช้ 24 ชม. ต้องการเมื่อไหร่กดใช้ได้ทันที
   • วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท (สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน)
   • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการกดเงินสดจากทุกตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ
   • ผ่อนเบาๆ ชำระขั้นต่ำเพียง 5% ของยอดหนี้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เมื่อเลือกสมัครบัตรเครดิต TMB ร่วมกับ สินเชื่อบุคคลผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ (TMB Cash 2 GO/ TMB Ready Cash บัตรกดเงินสด) พร้อมส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสลิปเงินเดือนภายในวันงาน
ยื่นครบ รับฟรีทันที! กระเป๋า Valentino Rudy มูลค่า 250 บาท  (สูงสุด 1 สิทธิ์/คน ตลอดรายการ และ รับของสมนาคุณ ณ จุดรับสมัครภายในวันงานเท่านั้น ของสมนาคุณ มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้)

***รายละเอียดเพิ่มเติม

   • โปรโมชั่นนี้สำหรับงาน Money Expo Khonkaen 2019 วันที่ 8-10 ก.พ. 62 เท่านั้น
   • บริการ / ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ที่บูธ TMB ในวันงาน
   • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสามารถรับของสมนาคุณได้ภายในวันงาน
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

อ่านต่อ