รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 6 Money Expo Udonthani 2018


งานมกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 6 ได้มีสถาบันการเงินต่าง ๆ มากมายมาร่วมออกบูธเพื่อให้ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงานได้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ซึ่งจะถูกแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้บริการ


ประเภทสถาบันการเงิน

ธนาคาร  |  นอนแบงก์  |  บริษัทประกัน

บริษัทหลักทรัพย์  |  บริษัทโบรกเกอร์ทอง หน่วยงานรัฐ


ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทีเอ็มบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


นอนแบงก์

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกัน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทโบรกเกอร์ทอง

บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด

หน่วยงานรัฐ

กองทุนการออมแห่งชาติ

อ่านต่อ

What's Your Reaction?

Rich Rich
0
Rich
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Funny Funny
0
Funny
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Love Love
0
Love
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Dislike Dislike
0
Dislike
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Poor Poor
0
Poor
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.