มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 6 ร่วมกับพันธมิตรส่งมอบศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนแก่โรงเรียนบ้านถิ่น จังหวัดอุดรธานี


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 6 Money Expo Udonthani 2018 ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ซี.ไอ. จำกัด และครอบครัวข่าว 3 จัดพิธีมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งที่ 6 แก่โรงเรียนบ้านถิ่น .เชียงเพ็ง .กุดจับ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนให้เท่าเทียมกัน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนแก่คนในชุมชน โดยมี

คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo, คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo, คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์  รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo, คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คุณปิติมา เม่นแมน ผู้จัดการส่วนงานบริหารโครงการ ธุรกิจการแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมการตลาดสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณวิโรจน์ อุทุมโภค  นายอำเภอกุดจับ คุณวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และ คุณฉวีวรรณ พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น  ร่วมรับมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย