โปรโมชั่นประกัน ที่บูธธนาคารกรุงเทพ


ประกัน

ประกันชีวิต

Be Together รับฟรีของกำนัล 3 ต่อ

   • ต่อที่ 1 ตอบแบบสอบถาม รับทันที บัตรของขวัญ จากเทสโก้ โลตัส มูลค่า 200 บาท
   • ต่อที่ 2 เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยในงาน รับทันที บัตรของขวัญ จากเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท
   • ต่อที่ 3* เบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับ Garmin Forerunner 235 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าสูงสุด 12,990 บาท และบัตรของขวัญจากเทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท เมื่อปรึกษาและรับคำแนะนำบริการประกันชีวิต AIA สมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ภายในงาน รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. 0 2353 8855

หมายเหตุ : *ของกำนัลต่อที่ 3 จะจัดส่งให้ภายหลังจากที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด

Gain 1st ประกันชีวิต เพื่อนคู่คิด คุ้มครองดูแลทุกชีวิต
ฟรี บัตรของขวัญ โรบินสัน มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ภายในงาน รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2777 8888

ประกันวินาศภัย

คุ้มครองอย่างครอบคลุม ทั้งตัวคุณ รถคุณ และทรัพย์สิน รับฟรี บัตรของขวัญ โรบินสัน มูลค่าสูงสุด 500 บาท
เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ภายในงานเฉพาะลูกค้าที่มาแสดงตน และชำระเบี้ยประกันภัยในบูธกิจกรรมเท่านั้น
รายการส่งเสริมการขายเฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2255 8199

คำเตือน :

   • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
   • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
   • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันภัย ที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิตหรือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย เท่านั้น
   • การพิจารณาอนุมัตืกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
   • เงื่อนไขการมอบของสมนาคุณเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารกรุงเทพ

  ประกันการออม  |  การลงทุน

การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


 

อ่านต่อ