โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ในงาน Money Expo Udonthani 2018


ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มาพร้อมกับบริการด้านสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ DSE ให้ชาวอุดรธานีได้เลือกสรร พร้อมของสมนาคุณมากมายเมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ภายในงาน

การกู้เงิน  

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ย…สบาย ให้คุณพร้อมทุกโอกาส ดอกเบี้ย 9% ต่อปี อายุสัญญา 1 ปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป สมัครและยื่นเอกสารใบสมัครสินเชื่อบุคคลในงานฯ รับทันที หมอนดอกไม้ 1 ใบ มูลค่า 159 บาท เพียงยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปลี่ยนไปอยู่ที่ที่ดีกว่า ย้ายไปสู่ชีวิตที่สบายขึ้น ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.85%

      • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
      • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
      • ฟรี ค่าอากรแสตมป์

เมื่อลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันพร้อมเอกสารประกอบภายในงานฯ รับ หมอนบ้าน 1 ใบ มูลค่า 350 บาท


เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท รับ กระเป๋าใส่เอกสาร มูลค่า 1,250 บาท เมื่อได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงินตังแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2561 *อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ DSE

อนุมัติสินเชื่อ รู้ผลเบื้องต้นทันที แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว รู้ผลการพิจารณาเบื้องต้น รับทันที P Loan Flower Pillow มูลค่า 790 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช หรือ บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

อ่านต่อ