โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในงาน Money Expo Udonthani 2018


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาพร้อมกับโปรโมชั่น สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี โซนพิเศษ ธอส. โรงเรียนการเงิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

  การออม | การกู้เงิน บริหารเงิน กระแสเงินสด


การออม 

เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน

ดอกเบี้ย : 1.80% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ในงานเท่านั้น)
ประเภทบัญชี : เงินฝากประจำ 18 เดือน
วงเงินเปิดบัญชี : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
ระยะเวลา : จองสิทธ์ 5-7 ตุลาคม 2561
บัญชีเงินฝาก 5-14 ตุลาคม 2561
เงื่อนไขอื่น : เปิดบัญชีเงินฝากได้ ณ สาขา ธอส. ในสังกัดฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


การกู้เงิน

สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ดอกเบี้ย : เดือนที่ 1-4 = 0.99% ต่อปี(MRR-5.76%) เดือนที่ 5-36 = 3.65% ต่อปี(MRR-3.10%) หลังจากนั้น กรณีสวัสดิการ MRR – 1% / กรณีรายย่อย MRR – 0.50% / กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ MRR
(ปัจจุบัน MRR ธอส. เท่ากับ 6.75%)
โปรโมชั่น :

      • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม
      • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนำติกรรม
      • ค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ

วัตถุประสงค์ : ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง
ระยะเวลา : จองสิทธิ์ภายในงานระหว่างวันที่ 5–7 ต.ค. 61 ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 5 ต.ค.-5 พ.ย. 61 ทำนิติกรรม ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61
เงื่อนไขอื่น : ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี สิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดได้ เมื่อการทำนิติกรรมเต็มกรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด


บริหารเงิน กระแสเงินสด

บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA

นำบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่นหลากหลายประเภทในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ NPA
1) มาตรการผ่อนดาวน์ 50% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 60 เดือน สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน ที่ต้องการซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารมูลค่า ไม่เกิน 2 ล้านบาท
2) ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 48 เดือน (เฉพาะทรัพย์รายการที่ธนาคารกำหนด)
3) ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
4) เทเงินดาวน์ 20% ของราคาที่ซื้อ ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
5) ไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี
6) เข้าอยู่อาศัยในช่วงผ่อนดาวน์ได้เพียงชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1.5% ของราคาซื้อ)

ธอส. โรงเรียนการเงิน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำ เช่น ทำสมุดบัญชีรับ จ่ายรายวันตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด เปิดบัญชีเงินฝาก ฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ และแนะนำการจัดเก็บหลักฐานเพื่อแสดงที่มาของรายได้  เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะมีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต

 

อ่านต่อ