โปรโมชั่นการลงทุนที่บูธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


การลงทุน

หลักทรัพย์กรุงศรี
ให้บริการโดย บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี

   • เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
    รับทันที กระเป๋า Krungsri Securities
   • เปิดบัญชีประเภท Credit Balance และได้รับอนุมัติรับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 ใบ

กองทุนรวม
ให้บริการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ (ยกเว้น LTF/RMF)

   • 50,000 – 99,999 บาทรับทันที Stationary Box Set
   • ทุกๆ 100,000 บาท รับทันที Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัตรเครดิต  |  ประกัน  | การออม

การลงทุน  |  การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


อ่านต่อ