โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในงาน Money Expo Udonthani 2018


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้นำโครงการ หน่วยรถม้าเติมทุนส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น มาไว้ในงาน Money Expo Udonthani 2018 เพื่อที่จะช่วยให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและมาพร้อมกับดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ เพียง 1%* ผู้ที่สนใจสามรถมาพบกันได้ที่อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

บูธธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การกู้เงิน

แอปพลิเคชั่น SME D Bank

กู้ง่าย ๆ ดอกเบี้ยถูกพร้อมให้สินเชื่อทั่วประเทศ

      • เถ้าแก่ 4.0 ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี (สำหรับนิติบุคคล)
      • เศรษฐกิจติดดาว ดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปี (สำหรับบุคคลธรรมดา* และนิติบุคคล)
      • Transformation Loan เสริมแกร่ง ดอกเบี้ยพิเศษ 4% ต่อปี  (สำหรับบุคคลธรรมดา* และนิติบุคคล)

ดาวน์โหลด / ยื่นขอสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชั่นและสมัครใช้งานรับของที่ระลึก

อ่านต่อ