รวมโปรโมชั่น “เงินฝาก” ในงาน Money Expo Year-End 2018


รวมโปรโมชั่นเด่น “เงินฝาก” หลากหลายประเภท จากสถาบันการเงิน บริษัทการเงิน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งเงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยสูง 2.3% ต่อปี เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน และอื่น ๆ มากมาย ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 (Money Expo Year-End 2018)

 ธนาคารกรุงไทย

เงินฝากประจำ Expo Xtra

   • เงินฝากระยะสั้นแค่ 3 เดือน
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.10 % (สำหรับผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน และเปิดบัญชี/ฝากเงิน ภายในงานเพียงอย่างเดียว)
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.25 % (สำหรับผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน และซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และบริษัทในเครือ และเปิดบัญชี/ฝากเงิน ภายในงาน

ในงาน Money Expo Year-End 2018 นี้เท่านั้น ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 – 1,000,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บัญชีเงินฝากต่างประเทศ

โปรโมชั่นพิเศษเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษโอนเงินต่างประเทศขาออก และถอนบัญชี FCD โอนไปต่างประเทศ 5 สกุลเงิน 6 ประเทศปลายทาง

สกุลเงิน ประเทศปลายทาง กรณีโอนเงินต่างประเทศ (บาท) กรณีถอนโอนออกต่างประเทศจากบัญชี FCD
อัตราปกติ อัตรพิเศษ อัตราปกติ อัตรพิเศษ
USD UNITED STATES 1,200 950 USD50 USD30
AUD AUSTRALIA 1,200 950 AUD58 AUD39
NZD NEW ZEALAND 1,200 950 NZD67 NZD44
GBP UNITED KINGDOM 1,600 1,150 GBP34 GBP32
EUR GERMANY /  FRANCE 1,600 1,150 EUR41 EUR36

โอนเงินต่างประเทศ เพื่อการศึกษาเริ่มต้นเพียง 950 บาทต่อรายการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2561 รับสิทธิพิเศษเพิ่ม เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ เพื่อการศึกษา (เฉพาะสกุลเงินดังนี้ USD AUD NZD GBP EUR)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

   • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
   • ค่าธรรมเนียมการถอนรับธนบัตรต่างประเทศ
   • ค่าธรรมเนียมฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ เฉพาะกรณีลูกค้าซื้อธนบัตรต่างประเทศกับธนาคาร กรุงไทยเท่านั้น (แสดงหลังฐานการทำรายการ Receipt slip)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูง 2.3% ต่อปีและฝากเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท รับทันที ตุ๊กตาดารุมะมูลค่า 200 บาท


 ธนาคารไทยพาณิชย์

เงินฝาก

เปิดบัญชี ง่าย !! ทำธุรกรรมออนไลน์แบบไม่ต้องพกสมุด SCB E PASSBOOK

พิเศษ ! เฉพาะในงานเท่านั้น เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ แบบ E PASSBOOK พร้อมสมัคร แอป SCB EASY รับฟรี ! กระปุกน้องอีซี่รับทรัพย์* 1 ตัว มูลค่า 159 บาท

*เงื่อนไขการรับรางวัล

1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) พร้อมสมัครแอป SCB Easy ในงาน MONEY EXPO YEAR END 2018 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 61 จะได้รับกระปุกน้องอีซี่รับทรัพย์ 1 ชิ้น (มูลค่า 159 บาท)
2. ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจัดเต็ม

   • บุคคลธรรมดาโดย 1 คนเปิดได้ 1 บัญชีและไม่สามารถเปิดในบัญชีร่วมได้
   • ไม่สามารถใช้บริการบัตรอิเลคทรอนิคทุกประเภท, บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS และ Direct Debit
   • กรณีที่เบิกถอน/โอนเกินกว่า 2 ครั้งต่อเดือน(เดือนปฏิทิน) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอน/โอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราครั้งละ 50 บาท

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ

   • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี และไม่สามารถเปิดในบัญชีร่วมได้
   • อัตราดอกเบี้ย ณ เดือนตุลาคม 2561เท่ากับร้อยละ 0.25 ต่อปีทุกยอดเงินฝาก ซึ่งต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
   • ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิเพิ่มเป็นประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองโดยบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทน ตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) โดยผู้ขอเปิดบัญชีต้องไม่พิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรงในวันเปิดบัญชีและตลอดเวลาที่มีบัญชีอยู่ ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
   • ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี และสิ้นสุดเมื่อปิดบัญชี หรือมีอายุครบ 70 ปี
   • คุ้มครอง 20 เท่าของยอดคงเหลือในบัญชี (สูงสุด 500,000 บาท) ณ วันก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน หรือเท่ากับการคุ้มครองรวมทุกบัญชีไม่เกิน 10 ล้านบาท/บุคคลโดยจะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทน ในกรณีเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือทุพลภาพถาวรตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) ยกเว้นที่เกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำโดยมีรายละเอียดความคุ้มครองตามคู่มือที่ลูกค้าได้รับ
   • การคำนวนดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าใรขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
   • โปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
   • การพิจารณาประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการเปิดบัญชีจากใจและคู่มือประกันภัย ซึ่งสามารถขอรับได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน

ดอกเบี้ย : 1.80% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ในงานเท่านั้น)

ประเภทบัญชี : เงินฝากประจำ 18 เดือน

วงเงินเปิดบัญชี : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท

ระยะเวลา : จองสิทธ์ และเปิดบัญชีเงินฝากภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด


 ธนาคารออมสิน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 105

   • ดอกเบี้ย 1% 1-35 วัน
   • ดอกเบี้ย 2% 36-70 วัน
   • ดอกเบี้ย 9% 71-105 วัน

ดอกเบี้ย Step up สูงสุด 9% เฉลี่ย 4% (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.706%)

เปิดฝากวันละ 2 รอบ / วันละ 200 คน

   • รอบที่ 1 – เวลา 13.00 น. / 100 คน
   • รอบที่ 2 – เวลา 16.00 น. / 100 คน

เงื่อนไขการรับฝาก :

 1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 2. ฝากตั้งแต่ 10,000-500,000 บาท
 3. มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินเพื่อเรียกใช้เป็นบัญชีคู่โอน
 4. ต้องใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นบัตรเครดิต)
 5. ต้องใช้บริการ MyMo
 6. ต้องมีใบจองสิทธิ์จากงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 (Money Epo) และต้องฝากเงินตามรายชื่อที่อยู่ในใบจองสิทธิ์เท่านั้น
 7. เปิดได้คนละ  1 บัญชีเท่านั้น
 8. ไม่รับฝาก บัญชีร่วมและบัญชีเพื่อผู้เยาว์
 9. เปิดบัญชีภายในงานได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 และที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่ 29 พ.ย. ถึง 9 ธ.ค. 2561

ของมีจำนวนจำกัด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน มหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่ 2 ทั้งนี้การเลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขไปตามประกาศธนาคาร

 

อ่านต่อ