สัมมนาเย็นวันพฤหัสบดี กับหัวข้อ ดูแล “เข่า” ให้มั่นคงแล้วเดินต่อไปด้วยกัน โดยมูลนิธิศัลฯ สร้างข้อต่อชีวิต


เมื่ออายุมากขึ้น ข้อเข่าก็เสื่อมไปตามวัย ตามลักษณะการใช้งาน ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลวิชาชีพ ด้านกระดูกและข้อ จากมูลนิธิศัลฯ สร้างข้อต่อชีวิต ได้มาให้ข้อมูลดี ๆ สาเหตุ และวิธีป้องกัน กับผู้เข้าชมที่เข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง ดูแล “เข่า” ให้มั่นคงแล้วเดินต่อไปด้วยกัน ในงาน Money Expo Year-End 2018 โซน Good Living for Aging Society

มูลนิธิศัลฯสร้างข้อต่อชีวิต เกิดจากการรวมตัวของทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, วิสัญญี, พยาบาล, นักกายภาพบำบัด ร่วมใจกันออกเดินทางไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลห่างไกล เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อยอดด้านการรักษาให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค

หากมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องผ่าตัดข้อเข่า การที่เราต้องไปผ่าตัดในแต่ละครั้งนั้น การต่อคิวเป็นปัญหาอย่างมากเพราะต้องรอคิว การผ่าตัดนาน 1 ปี ถึง 2 ปี หากเป็นโรงพยาบาลรัฐ แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่าย อีกทั้งทุกโรงพยาบาลไม่ได้มีความพร้อมที่จะรองรับการผ่าตัดเข่า เนื่องมาจากการขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือเครื่องมือที่จำเป็น หรือความไม่พร้อมอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ

โรคข้อเข่าเสื่อมนั้น เมื่ออายุมากขึ้น การใช้เข่าก็มากขึ้น หรือมีกิจกรรมที่ใช้เข่าเยอะก็ย่อมมีความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมสูงด้วย อีกทั้งเพศชาย/เพศหญิง ความเสี่ยงก็ต่างกัน คือ เพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย เพราะด้วยสรีระร่างกาย กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นโดยธรรมชาติบอบบางกว่าเพศชาย จึงเป็นสาเหตุทำให้มีความเสี่ยงสูงกว่า

อีกทั้งพันธุกรรม ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ ถ้ามีแม่หรือคนในครอบครัวเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ความเสี่ยงในการเป็นโรคจะเพิ่มขึ้น 5 เท่า

ดังนั้น หมอทำหน้าที่รองรับคนไข้ คนไข้ ทำยังไงถึงไม่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา หรือทำยังไงให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด การรู้ที่มาของสาเหตุก็เป็นหนทางป้องกันโรคได้ โดยคุณหมอได้บอกตัวอย่างสาเหตุของปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม ดังนี้

ตัวอย่างสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม

  1. น้ำหนักตัวมาก ส่งผลให้เข่าต้องรองรับน้ำหนักตัวมากขึ้น
  2. การนั่งกับพื้น นั่งพับเพียบ นั่งยองยอง นั่งขัดสมาธิ เพราะข้อเข่าต้องรับน้ำหนัก 7-10 เท่าของน้ำหนักเท่า แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัญหาถ้าเข่าเราดีการนั่งกับพื้นก็ไม่มีปัญหา ถ้าเป็นคนที่เข่าเริ่มมีปัญหาการนั่งกับพื้นคงไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ
  3. การใส่รองเท้าส้นสูง ส่งผลต่อข้อต่อบริเวณลูกสะบ้า เพราะการใส่ส้นสูงต้องเขย่งขาและยืดเข่าให้สุดให้ตรงเต็มที่เพื่อทรงตัว แรงกดนี้ทำให้ลูกสะบ้ามีปัญหา

การป้องกันเบื้องต้นง่าย ๆ

  1. โรคไขข้ออักเสบ เช่น โรคเก๋า โรครูมาตอยด์ เป็นต้น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม เพราะจะมีน้ำที่เกิดจากการอักเสบอยู่ในข้อเข่า ถ้าไม่รักษาให้เร็ว น้ำอักเสบจะทำลายคุณภาพข้อเข่า ส่งผลให้มีแรงเสียดสีกับระหว่างข้อเข่าทำให้ข้อเข่าฝืด ข้อเข่าจึงเสื่อมก่อนที่ควรจะเป็น ดังนั้นเราต้องรีบรักษาโรคไขข้ออักเสบเหล่านี้ให้เร็วที่สุด หรือให้มีการอักเสบน้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
  2. ให้สังเกตุว่าตอนตื่นเช้ามามือแข็ง บวมตึง หรือไม่ เพราะสาเหตุเหล่านี้ เป็นสัญลักษณ์ของข้อเข่าอักเสบ เราต้องมั่นสังเกตและรีบรักษาให้เร็วก่อนที่จะเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
  3. ควบคุมน้ำหนักให้ความเหมาะสม

ยังมีความเสี่ยง สาเหตุ การป้องกัน และคำแนะนำดี ๆ หลายอย่าง สามารถฟังย้อนหลังเต็ม ๆ ได้ที่ Facebook Good Living for Aging Society

 

อ่านต่อ

What's Your Reaction?

Rich Rich
0
Rich
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Funny Funny
0
Funny
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Love Love
0
Love
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Dislike Dislike
0
Dislike
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Poor Poor
0
Poor
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.