พยายามเข้าใจวัยที่ต่างเพื่อผสานช่องว่างต่างวัย ในสัมมนา “สื่อสารเชื่อมสัมพันธ์ ต่างวัยต่างความคิด”


บทบาทในชีวิตของแต่ละคนที่เปลี่ยนไป ทำให้มุมมองความคิด ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดรอยร้าว เกิดช่องว่างต่างวัยขึ้น พญ.นัฎศรา ดำรงพิวัฒน์ จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.มนารมย์ จึงได้มาแนะนำวิธีประสานรอยร้าว ลดช่องว่าง เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว กับสัมมนา “สื่อสารเชื่อมสัมพันธ์ ต่างวัยต่างความคิด” ในงาน Money Expo Year-End 2018 โซน Good Living for Aging Society

ในแต่ละครอบครัวอาจจะมี วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ คือ 1 ครอบครัวมีหลาย Generation อยู่ร่วมกัน ทำให้มีความแตกต่างทั้งความคิด มุมมอง อารมณ์ การสื่อสาร หรือบทบาทในชีวิตของแต่ละคนที่เปลี่ยนไป การได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ในโรงเรียน ในที่ทำงาน สิ่งเหล่านี้เป็นจุดพลิกผัน ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย หรือรอยร้าวความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว

พญ.นัฎศรา ดำรงพิวัฒน์ ได้แนะนำวิธีการปรับตัวปรับจูนมุมมองความคิดที่ต่างกันระหว่างคนในครอบครัว และเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ 4 วิธี ดังนี้

การปรับตัวเข้าหากัน

  1. รับฟัง แต่ละคนต้องรับฟังมุมมองที่แตกต่างของกันละกัน
  2. พยายามเข้าใจ เราต้องพยายามเข้าใจ รับฟังเขาในวัยของเขา
  3. อดทน คือ อดทนแม้จะไม่เข้าใจ ไม่สื่อสารหรือแสดงออกที่เป็นการทำร้ายอีกคน
  4. แสดงความห่วงใย เวลาพูดหรือสื่อสารอะไรควรแสดงความห่วงใย มุมมองต่างกันไม่เป็นไร เคารพในมุมมองของกันละกันถึงแม้มุมมองต่าง แต่เราจะผ่านไปด้วยกันได้

เทคนิกการสร้างความสัมพันธ์

  1. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
  2. พยายามที่จะแสดงความรู้สึกต่อกันอย่างพอดี
  3. มีเวลาเพื่อตัวเองและครอบครัวแบบที่ไม่เหนื่อยเกินไป มีเวลาให้ตัวเองพักบ้าง จะทำให้การควบคุมอารมณ์ดีขึ้น ไม่หงุดหงิดจนเกินไป
  4. มองข้ามข้อมเสีย พยามมองหาข้อดีที่เขามีมากกว่าไปโฟกัสกับข้อเสียเหล่านั้น

ใช้ “ความรัก” เป็นจุดศูนย์กลางในการปรับจูนเข้าหากัน เพราะทุกครอบครัวมีความรักเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทุกคนต้องการใครสักคนที่เข้าใจ อยู่ข้าง ๆ เราในวันที่เรารู้สึกไม่ดี แต่ถ้าปรับแล้วความสัมพันธ์ยัไม่ดีขึ้น ควรหาบุคคลที่ 3 มาช่วยประสานช่องว่างนั้น เช่น จิตแพทย์ เป็นต้น ยังมีเทคนิคที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นสาเหตุ หรือเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงภาวะโรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ สามารถชมย้อมหลัง ได้ที่ Facebook Good Living for Aging Society

 

 

อ่านต่อ