เริ่มเก็บออม ตั้งเป้าหมาย มีวินัย ก็เกษียณสุขได้ กับสัมมนา “โสด ไม่โสด ก็เกษียณสุขได้”


โสดแล้วไม่มีภาระไม่จริง จะโสด หรือไม่โสดก็มีภาระเสมอ เพราะภาระของแต่ละคนแตกต่างกัน คนไม่โสดอาจต้องดูแลพ่อแม่ ส่งพี่ส่งน้องเรียน ดูแลคนรอบข้าง ส่วนคนที่ไม่โสด ต้องเตรียมเรื่องสิดสอด งานแต่งงาน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก หรืออาจมีภาระอื่น ๆ อีก ดังนั้น ต้องเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน กับสัมมนา “โสด ไม่โสด ก็เกษียณสุขได้” ในงาน Money Expo Year-End 2018 โซน Good Living for Aging Society

ทาง คุณหนึ่ง พนิดา ชูกุล มาดามฟินนี่ จาก aommoney และ เจ้าของเพจ“มาดามฟินนี่ Money –More-Fin”และ คุณต้าร์ กวิน สุวรรณตระกูล สูตรลับการออมของเจ้าพ่อ DCA จาก aommoney และเจ้าของเพจ TarKawin ได้มาให้ความรู้ การเก็บออมอย่างไร สำหรับคนโสดและไม่โสด ให้มีความสุขได้หลังเกษียณ

โสด ไม่โสดต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

  1. ตั้งเป้าหมาย ง่าย ๆ เลยคือคิดว่าหลังอายุ 60 ปี เราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่หลังเกษียณ เพื่อให้อยู่รอดได้จนอายุถึง 80 ปีโดยประมาณ โดยต้องคำนึงถึง เงินต้น ระยะเวลา อัตราผล และอย่าลืมประเมินความเสี่ยง คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น การทำประกันโดยเฉพาะทำประกันเกี่ยวตัวเราเอง เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น
  2. ทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมาย คือต้องเริ่มต้นด้วยการออม ต้องออกแบบการเงินออกแบบชีวิต  ออมเท่าไหร่ถึงจะพอ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้และภาระของแต่ละคนด้วย อย่างน้อยควรออม 10% ของรายได้ และต้องออมให้สม่ำเสมอ  ถ้าเก็บไม่ได้ตามที่เรากำหนด เราต้องยืดเวลาเกษียณ เพื่อเพิ่มรายได้ หรือเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยสามารถใช้เครื่องมือการลงทุนต่าง ๆ เช่น ตราสารนี้ กองทุนรวม หุ้น เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเราเราสามารถรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน สัดส่วนของการลงทุนต้องให้น้ำหนักที่ไม่เสี่ยงมากกว่า หรือร้อยละอายุ และต้องมีวินัยในการใช้จ่าย อย่าใช้เยอะจนลืมออม

เกษียณอย่างไรให้มีความสุข

นอกจากที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องการเงินให้มั่นคงแล้ว การที่จะมีความสุขได้ คือต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจแล้วอยู่กับมันได้ เราก็จะอยู่อย่างมีความสุข  และอย่าคิดถึงอนาคาตจนลืมปัจจุบัน การวางอนาคตไว้แล้วคือแผนระยะยาว ควรจัดสรรเงินบางส่วนมาดูแล เอนเตอร์เทนตัวเองบ้าง ให้เวลากับปัจจุบันด้วย คือการมีความสุขในชีวิตทุก ๆ วัน ไปเที่ยวบ้าง ซื้อความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เรา เพราะอย่างน้อยเราก็เตรียมความพร้อม ออม ลงทุน เผื่อไว้ในอนาคาตแล้ว

เห็นแก่ตัวบ้าง คือเห็นก็ตัวอย่างมีเหตุผล อย่าใจอ่อนง่ายโดยเฉพาะเมื่อใครขอยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือคนในครอบครัวก็ตาม เพราะคนที่อยู่กับเราจนวันสุดท้ายคือตัวเราเอง สามารถรับฟังเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Good Living for Aging Society

 

 

 

อ่านต่อ