สัมมนาพิเศษ ! “5G DISRUPTION ระลอก 2 IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน”


วารสารการเงินธนาคาร โดยงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “5G DISRUPTION ระลอก 2  IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน” วันพฤหสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ในงาน Money Expo Year-End 2018 ณ ห้อง Nile 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นใน งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้ง 2 Money Expo Year-End 2018 เพื่อสะท้อนถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย จะส่งผลกระทบกับธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงิน และการลงทุน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเนื้อหาในการสัมมนาจะพูดถึง ผลกระทบของเทคโนโลยี IoT กับระบบการเงินการธนาคาร, Future Skill ของคนในยุค 5G, เทคโนโลยี AI ในยุค 5G, Bank vs Fintech ในยุค 5G ฯลฯ เป็นต้น

โดยงานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ขึ้นบรรยาพิเศษในช่วงแรก และในช่วงที่สองได้รับเกียรติจาก คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ขึ้นเสวนาร่วมกับผู้บริหารจาก 3 ผู้ให้บริการเครือข่าย (โอเปอเรเตอร์) ได้แก่ คุณปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ดร.เอก จินดาพล ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร บมจ.โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) คุณภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจโมบายล์ ผู้บริหารจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) พูดคุยถึงกฎ กติกาและการปรับตัวของภาคธุรกิจธนาคาร ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อรับมือกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

   • เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ถึงนโยบาย ความพร้อม และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ของเทคโนโลยี 5G
   • เพื่อสะท้อนถึงเทคโนโลยี 5G ในการเข้ามามีส่วนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
   • เพื่อให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน ในการเตรียมปรับตัว รับมือกับยุค 5G ที่จะเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคนไทยต้องปรับตัวตามเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง รองรับการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาในการเสวนา

   • ผลกระทบของเทคโนโลยี IoT กับระบบการเงินการธนาคาร
   • Future Skill ของคนในยุค 5G
   • เทคโนโลยี AI ในยุค 5G
   • Bank vs Fintech ในยุค 5G

ช่วงที่ 1

หัวข้อ วิทยากร
บรรยายพิเศษ แสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย ถึงความพร้อม ความชัดเจนของเทคโนโลยี 5G โดย คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

ช่วงที่ 2

หัวข้อ วิทยากร
เสวนาหัวข้อ “5G DISRUPTION ระลอก 2 IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน” 1. คุณก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
2. คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
3. คุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4. ดร.เอก จินดาพล ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร บริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
5. คุณภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจโมบายล์ ผู้บริหารจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

ดำเนินการเสวนา โดย คุณณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา (แพน) พิธีกรจากช่อง Money & Banking Television แล้วพบกันที่งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้ง 2 Money Expo Year-End 2018 ณ ห้อง Nile 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

 

อ่านต่อ

What's Your Reaction?

Rich Rich
0
Rich
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Funny Funny
0
Funny
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Love Love
0
Love
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Dislike Dislike
0
Dislike
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Poor Poor
0
Poor
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.