โปรโมชั่นเด่นที่บูธ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ในงาน Money Expo Year-End 2018


NOMURA เชิญคุณเปลี่ยน…เพื่อก้าวสู่ความมั่งคั่งที่มากกว่าเดิมด้วยนวัตกรรมด้านการลงทุนที่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ที่เดียวจบ ครบวงจร ที่บูธ NOMURA รับของสมนาคุณพร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 (Money Expo Year-End 2018) ฮอลล์ EH 99-100 ไบเทคบางนา ติด BTS สถานีบางนา วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2561

เปิดบัญชีวันนี้ พบโปรโมชั่นสุดพิเศษ Year End Promotion* รับทันที Sporty Bag* และพิเศษ กองทุน K-CASH มูลค่า 200 บาท* เมื่อมีการเทรดครั้งแรก
*เงื่อนไขการรับของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เงื่อนไขการรับของรางวัล Year End Promotion

SPORTY BAG

   • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ (เฉพาะลูกค้ารายย่อย บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบัน) ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน มาก่อน
   • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป และเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีครบตามที่บริษัทฯ กำหนด (เอกสารสำหรับการเปิดบัญชี: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร)
   • ลูกค้าจะต้องเพิ่มเพื่อนใน LINE@ ID: @NOMURADIRECT และ กดติดตาม FACEBOOK FANPAGE: Nomura Direct และ FACEBOOK FANPAGE: CNS Up
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • การตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เฉพาะงาน SET in the city และงาน Money Expo Year End ครั้งที่ 2 เท่านั้น

กองทุน K-CASH ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มูลค่า 200 บาท

   • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ (เฉพาะลูกค้ารายย่อย บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบัน) ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน มาก่อน
   • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีสำเร็จตั้งแต่2 ประเภทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และต้องทำรายการ ซื้อ หรือขาย จากประเภทบัญชีใดๆ อย่างน้อย 1 รายการสำเร็จในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
   • ระยะเวลาสิ้นสุดการรับลูกค้ารายใหม่ตามโครงการโปรโมชั่น วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยตัดยอดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
   • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์รับรางวัล และซื้อหน่วยลงทุนK-CASH เข้าบัญชีของลูกค้าผู้มีสิทธิ์ ภายในเดือน มกราคม 2562
   • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เพื่อรับรางวัลให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 ธันวาคม 2561 หากลูกค้าเปิดบัญชีไม่ทันภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์รับรางวัล
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ลูกค้าสามารถขายคืนรางวัลหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. ตามเงื่อนไขของ บลจ.
   • หากลูกค้าประสงค์สละสิทธิ์ไม่รับรางวัล ลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
   • การตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
อ่านต่อ