รวมโปรโมชั่น “สินเชื่อ” ในงาน Money Expo Year-End 2018


สินเชื่อแบบไหนตอบโจทย์คุณ ? รวมโปรโมชั่นเด่น “สินเชื่อ” ได้รวบรวมสินเชื่อต่าง ๆ หลายประเภท ทั้งสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยถูก สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ จากสถาบันการเงิน บริษัทการเงิน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไว้แล้วในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 (Money Expo Year-End 2018)

 ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

เพื่อนคู่คิด ของคนฝันอยากมีบ้าน

   • ต่อที่ 1 รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน
   • ต่อที่ 2 รับฟรี กระดาษโน้ตบ้านบัวหลวง 1 ชิ้น มูลค่า 59 บาท เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre screen) ภายในงาน
   • ต่อที่ 3 รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ 1 ใบ มูลค่า 259 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบัวหลวง พร้อมเอกสารประกอบอย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

ธนาคารพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อให้การบริหารธุรกิจมีความสะดวก ควบคุมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้วงเงินสำหรับใช้เป็นเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

   • รับฟรี กระเป๋าผ้า 1 ใบ มูลค่า 119 บาท เมื่อลงทะเบียน พร้อมยื่นคำขอสินเชื่อโครงการความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จัดทำบัญชีเล่มเดียว วงเงินตั้งแต่ 1-3 ล้านบาท ภายในงาน
   • รับฟรี กระบอกน้ำ 1 ใบ มูลค่า 450 บาท เมื่อลงทะเบียน พร้อมยื่นคำขอสินเชื่อโครงการความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จัดทำบัญชีเล่มเดียว วงเงินตั้งแต่ 3-10 ล้านบาท ภายในงาน

 ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Home for cash สำหรับงาน Money expo year end 2018 (29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61)

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
แบบ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) ดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) EIR*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น 1 ปี 3 ปี 5 ปี 20 ปี
แบบที่ 1

ทำประกัน*

MRR – 3.75 MRR – 3.50 MRR – 1.50 3.37 3.45 4.32 5.30 4.86
แบบที่ 2

ทำประกัน**

MRR – 3.75 MRR – 3.50 MRR – 1.50 3.37 3.54 4.37 5.31 4.86
แบบที่ 3 MRR – 3.50 MRR – 1.50 3.62 3.62 4.42 5.32 4.93
แบบที่ 4

ทำประกัน*

3.55 3.80 MRR – 1.50 3.55 3.63 4.43 5.32 4.93
แบบที่ 5

ทำประกัน**

3.55 3.80 MRR – 1.50 3.55 3.72 4.48 5.34 4.96
แบบที่ 6 3.80 MRR – 1.50 3.80 3.80 4.53 5.35 4.99

สินเชื่อ Home for cash = MRR % ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

สุดพิเศษ ! สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนในงาน มหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 พร้อมขอยื่นสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 2561

   • ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
   • ฟรีค่าธรรมเนียมการตรวจงวดงาน

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อธุรกิจ

รักกันยาว ๆ ในทุกก้าวที่เติบโตกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

   • ดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญา
   • ผ่อนนาน 10 ปี
   • ปลอดต้น 12 เดือน
   • วงเงินสูงสุด 100 ลบ.

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ลบ./ต่อปี สามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ลบ. อัตราดอกเบี้ย MRR – 1 ตลอดสัญญา

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

สนับสนุนนิติบุคคลที่ใช้ยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ

   • ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี*
   • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท*
   • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน

สุดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ละทะเบียนสินเชื่อธุรกิจภายในงานพร้อมตั้งวงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปรับฟรี Water Bottle Collection

สินเชื่อส่วนบุคคล

Smart Money 9% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ (salary)

อัตราดอกเบี้ย Promotion

   • *9.00 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้ ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี
   • *11.00 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้ ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
   • *13.00ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้ ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

ระยะเวลาโปรโมชั่น สำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครและยื่นคำขอภายในงานออกบูธโดยได้รับการอนุมัติพร้อมทั้งตั้งวงเงินภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการออกบูธ เท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อบุคคลสำหรับกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ดอกเบี้ยต่ำ กู้ง่าย ใช้จ่ายได้ตามใจ

   • สินเชื่ออเนกประสงค์สวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก 7.50 % ต่อปี (MRR + 0.38 % ต่อปี) ระยะเวลาสูงสุด 20 ปี
   • สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก 8.50 % ต่อปี (MRR + 1.38 % ต่อปี)
   • สินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรก 9.00 % ต่อปี ระยะเวลาสูงสุด 15 ปี

เงื่อนไข

   • มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
   • สมัครและได้รับอนุมัติพร้อมตั้งวงเงินภายใน 31 ธันวาคม 2561
   • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาส่งเสริการขาย หลังจากนั้นธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามปกติ

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่ออเนกประสงค์

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน โปรโมชั่นพิเศษ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2561 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

   • ต่อที่ 1 อัตราดอเบี้ย 1 % สำหรับลูกค้าใหม่ (MLR – 1.375 %) 3 เดือนแรกหลังจากนั้นจะคิดอัตราปกติ (MLR – 0.375 %)
   • ต่อที่ 2 รับฟรี ! ร่มป้องกัน UV สำหรับ 2,000 ท่านแรก

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

   • ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี 6 เดือนแรก
   • ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50%
   • อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี

สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน  รับทันที หมอนรองคออุ่นรัก มูลค่า 350 บาท สำหรับลูกค้า 200 ท่านแรก ที่ยื่นขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนด้วยตัวเองภายในงานเท่านั้น รับเพิ่ม

   • ต่อที่ 1 ลูกค้าที่เบิกรับเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับ Traveling Bag 24” มูลค่า 4,500 บาท
   • ต่อที่ 2 ลูกค้าที่เบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปและซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไข รับ Central Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท ( 40 ท่านแรก )

สินเชื่อกรุงศรี SME

สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน รับทันที ร่มกลับด้าน

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

สมัคร และยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน รับทันที กระเป๋า P Loan Shopping รับเพิ่ม เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ

   • กระเป๋า Cool อนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 500,000 บาท
   • Power Bank อนุมัติตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท
   • กระเป๋าเดินทาง 16”  อนุมัติตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

กรุงศรี ออโต้

ให้บริการสินเชื่อบิ๊ก ไบด์ โดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส

คาร์ ฟอร์ แคช

   • เมื่อเช็ควงเงินและดอกเบี้ย รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์
   • เมื่อสมัครพร้อมบัตรประชาชนภายในงาน รับฟรี หมอนอิง
   • และเมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว รับเพิ่ม กล้องติดหน้ารถยนต์

รถบ้าน

   • เมื่อสมัครพร้อมเอกสารครบภายในงาน รับฟรี ที่วางโทรศัพท์ ตุ๊กตาวัว เลิฟ เลิฟและเมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง

นิว คาร์

   • เมื่อสมัครพร้อมเอกสารครบภายในงาน รับฟรี กระเป๋ากรุงศรี และเมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว รับเพิ่ม บัตรน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท

บิ๊ก ไบค์

   • เมื่อสมัครพร้อมเอกสารครบภายในงาน รับฟรี ตุ๊กตาหมี และเมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว รับเพิ่ม กระเป๋าเป้ Krungsri Motorcycle

เงินติดล้อ

ให้บริการโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

   • ขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์ภายในงาน รับทันที แก้วมัคเงินติดล้อ
   • ขอสินเชื่อรถเก๋ง รถกระบะภายในงาน รับทันที เพาเวอร์แบงค์ทิดล้อ
   • เมื่อสินเชื่อที่ขอภายในงานได้รับการอนุมัติ รับเพิ่ม ตุ๊กตาทิดล้อ มูลค่า ประกันรถยนต์ กับเงินติดล้อ
   • แบ่งจ่าย 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย*
   • เช็คเบี้ยประกันพร้อมลงทะเบียน รับทันที ปากกา
   • ซื้อประกันรถยนต์ รับทันที ตุ๊กตาหมีประกันภัย
   • รับเพิ่ม บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อซื้อประกันตามเงื่อนไข

 ธนาคารกสิกรไทย

K-Home Loan (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย)

1. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุด 3.75%
2. อัตราดอกเบี้ยรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ยสำหรับปู้มีรายได้ประจำ แบบที่ 1 ทำประกันตามเงื่อนไข แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน/ทำประกันนอกเงื่อนไข
เดือนที่ 1-8 0.60% 0.60%
เดือนที่ 9-12 MRR – 4.10% MRR – 3.80%
ปีที 2-3 MRR – 2.20% MRR – 1.95%
หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา MRR – 1.50%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.75% 3.95%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20ปี) 4.86% 4.93%

3. ต่อที่ 1 บัตร Starbuck card 100 บาท จำกัด 100 ท่านแรก
4. ต่อที่ 2 รับฟรีบัตรกำนัล Big C 1,000 บาทจดจำนองกับธนาคาร 50 ท่านแรก
5. อัตราดอกเบี้ยมีระยะเวลาสิ้นสุด 11 ม.ค. 62 และจดจำนองภายในวันที่ 8 ก.พ.62

K-Personal Loan (สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน กับสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย แค่มีเงินเดือน 7,500 บาทขึ้นไปก็กู้ได้ ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 330 บาท/เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)

สมัครสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 90 วัน* สิ้นสุด 30 ธค 2561

K SME (สินเชื่อเอสเอ็มอีกสิกรไทย)

   • ตั้งวงเงินสินเชื่อ SME 3 ลบ. – 4.99 ลบ. รับ Lotus Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท
   • ตั้งวงเงินสินเชื่อ SME 5 ลบ. – 9.99 ลบ. รับ Lotus Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท
   • ตั้งวงเงินสินเชื่อ SME 10 ลบ. ขึ้นไป รับ Lotus Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท
    (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)

KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)

   • ดอกเบี้ยเบาๆ 3.99%
   • Pre-Approved สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยในงาน รับทันทีของพรีเมียม 2 ชิ้น

 ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์  รับฟรี ! กระเป๋า Shopping Play จำนวน 1 ใบ มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้าน และยื่นเอกสารครบถ้วน (เฉพาะ 20 ท่านแรกวัน) ภายในงาน MONEY EXPO YEAR END 2018

สำหรับลูกค้าที่กู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน

   • อนุมัติเร็ว
   • ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี

หมายเหตุ

   • ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม จะคำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ที่มีอายุน้อยสุด
   • วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติ เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน

พิเศษ! รับบัตรกำนัล HomePro มูลค่า 4,000 บาท (สำหรับลูกค้าสินเชื่อปลูกสร้างบ้าน)

เงื่อนไข :

   • สำหรับลูกค้าสินเชื่อปลูกสร้างบ้านวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 31 ธันวาคม 2561 รับบัตรกำนัลโฮมโปรมูลค่า 4,000 บาท ต่อ 1 บัญชีเงินกู้
   • ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในงาน MONEY EXPO YEAR END 2018, ชื่อ-นามสกุล ต้องเป็นรายชื่อเดียวกับผู้กู้เท่านั้น
   • สิทธินี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
   • ทั้งนี้ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลให้ภายใน 60 วันทำการตามที่อยู่ที่ได้แจ้งกับธนาคารไว้ หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สินเชื่อรีไฟแนนซ์

ย้ายมาผ่อนกับ SCB ฟรีค่าประเมิน* วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

สินเชื่อบ้านคือเงิน

   • กู้ได้สูงสุด 20 ล้าน**
   • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี**
   • ฟรีค่าประเมินบ้าน*

*เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่าและอาคารพาณิชย์) และปลูกสร้างบ้าน
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ครอบบคลุมเฉพาะสินเชื่อบ้านที่รีไฟแนนซ์มาเท่านั้น
   • อัตราดอกเบี้ยในเอกสารนี้ คืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ กรณีรีไฟแนนซ์เท่ายอดหนี้คงเหลือเดิม และ ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ที่รีไฟแนนซ์มาพร้อมกับสินเชื่อบ้าน (หลักประกันเดียวกัน) หรือกรณีกู้เพิ่ม
   • โปรโมชั่น และอัตราดอกเบี้ยข้างต้นเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในงาน MONEY EXPO YEAR END 2018 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
   • รับประกันภัยโดย บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่ากับ 7.37% ต่อปี ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 60 และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร
   • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุในตารางเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในการโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
   • กรณีลูกค้าบอกเลิกประกันชีวิต หรือขอเวนคืนกรรมธรรม์หรือทำประกันไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไป ตามประกาศธนาคาร *เงื่อนไขฟรีค่าประเมินบ้าน
   • ลูกค้ารีไฟแนนซ์หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านคือเงิน ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นกับทางธนาคาร กรณีลูกค้ารีไฟแนนซ์วงเงินที่ได้รับอนุมัติต้องขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไปจึงจะเข้าเงื่อนไข • ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
   • ลูค้าต้องเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**เงื่อนไขสินเชื่อบ้านคือเงิน

   • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี
   • การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคน ให้ใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
   • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยทำประกัน Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70%ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top Up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้
   • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยทำประกัน Credit Life 100%/100% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top Up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้
   • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
   • รับประกันภัยโดยบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-777-7777 หรือ โทรฟรี 02-655-3000
   • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย
   • ระยะยาว ปีที่ 1 2.99 % ปีที่ 2 3.99 % หลังจากนั้น MLR + 1.00 %

หมายเหตุ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

สินเชื่อธุรกิจ

พิเศษ! รับสิทธิ์เฉพาะในงาน

   • ต่อที่ 1 รับฟรี ! ปากกา Travel 1 ชิ้น มูลค่า 49 บาท (เมื่อลงทะเบียนสินเชื่อ)
   • ต่อที่ 2 รับเพิ่ม ! สมุด SCBSME มูลค่า 159 บาท (เมื่อสมัครสินเชื่อ หรือ ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 2 รายการ)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อ

   • สำหรับลูกค้าธนาคารที่อนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินกู้ภายใน 31 ธ.ค. 61
   • เพื่อใช้ในธุรกิจ, เป็นเงินทุนหมุนเวียน, เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการทั้งนี้ต้องเป็นสินเชื่อใหม่ (ไม่ใช่ Refinance)
   • ระยะเวลาผ่อนชำระ ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคนให้ใช้อายุน้อยที่สุด)
   • กรณีมีการค้ำประกันโดย บสย. ผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลหรือภาษีธุรกิจเฉพาะจากกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า
   • คุณสมบัติลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) คือ ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจที่จัดโดยหน่วยงานที่บสย. เห็นชอบตามประกาศของธนาคาร และมีหนังสือรับรองการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่
   • วงเงินกู้ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เป็นบุคคลธรรมดาสูงสุด 1 ล้านบาท และนิติบุคคลสูงสุด 5 ล้านบาท
   • การอนุมัติวงเงินสินเชื่อระยะเวลาการกู้ และการเบิกใช้สินเชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และบสย. กำหนด

SCB SME Smart Pack ครบเครื่องเรื่องการเงิน เพื่อธุรกิจ SME

SCB Easy Pay แม่มณี Money Solution รับ-จ่ายสะดวก หมดปัญหาลูกค้าเงินไม่พอ เงินทอนไม่มี เงินเข้าบัญชีก็บอก เงินออกบัญชีก็รู้ผ่าน SCB Connect

SCB QR บัตรเครดิตรับชำระบัตรเครดิต ด้วยการสแกน QR Code

   • สะดวก รวดเร็วในการรับชำระเงิน
   • ง่าย ไม่ต้องยุ่งยากในการเก็บรักษาอุปกรณ์รับชำระเงิน
   • ปลอดภัย ผู้ชำระเงินเป็นผู้ทำรายการชำระเงินด้วยตนเอง
   • พิเศษ อัตราค่าธรรมเนียมเพียง 1.0%

หมายเหตุ

   • สำหรับร้านที่ไม่เคยใช้บริการ EDC และไม่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • ยอดการรับบัตรไม่เกิน 900,000 บาท/ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Merchant Call Center 02-777-7444

เครื่องรูดบัตรชำระเงิน (EDC) โปรแรง ฟรี 5 รายการ รวมมูลค่าสูงสุด 15,700 บาท

   • ฟรี ค่าติดตั้งเครื่อง
   • ฟรี ค่ามัดจำเครื่อง
   • ฟรี ค่าเช่าเครื่อง
   • ฟรี ค่าสลิป
   • ไม่มียอดรูดขั้นต่ำ

สมัครวันนี้ สามารถใช้โปรโมชั่นค่าธรรมเนียมได้ถึง 31 ธ.ค. 61

SCB Business Anywhere

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ สำหรับลูกค้าธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างบัญชี / บุคคลที่ 3 / จ่ายคู่ค้า / จ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll)ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีสมัครวันนี้ โอนฟรีทุกรายการ* ถึง 31 ธ.ค. 2562

ระยะเวลาสมัครบริการเพื่อรับสิทธิโอนฟรีทุกรายการ* ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไข SCB Easy Pay และ SCB QR บัตรเครดิต

   • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เครื่องรูดบัตรชำระ (EDC)
   • เฉพาะร้านค้าที่มีหน้าร้านเท่านั้น โดยยกเว้นธุรกิจประเภททัวร์ (Travel Agency) ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ร้านแลกเปลี่ยนเงิน คาสิโน/บ่อนการพนัน ร้านละเมิดลิขสิทธิ์ ซื้อขายสินค้าด้วยความพึงพอใจ (เช่น เช่าพระ, เครื่องรางของขลัง, ร้านตู้ปลา, ขายสัตวเลี้ยง) ร้านเกมส์ online ผับบาร์ คาราโอเกะ อายุต่ำกว่า 18 ห้ามเข้า ค่าสมาชิกล่วงหน้า (เช่นฟิตเนส, นายประกัน, นายหน้าขายที่ดิน) แผงลอย (Kiosk) อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร (Pre-finance)
   • สำหรับผู้ขอสมัครใช้บริการเครื่องรูดบัตรเครดิตภายใน 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ในปีแรกตามรายละเอียดข้างต้น
   • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้า (ที่เป็นนิติบุคคล,ไม่ใช่นิติบุคคล และเป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการเครื่องรูดบัตรกับธนาคารมาก่อนหรือเคยเป็นแต่ได้ยกเลิกการใช้บริการเครื่องรูดบัตรแล้ว)
   • เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61 ฟรีค่าติดตั้งเครื่อง 500 บาท/เครื่อง, ฟรีค่ามัดจำเครื่อง 8,000 บาท/เครื่อง, ฟรีค่าเช่าเครื่อง 500 บาท/เดือน, ฟรีค่าสลิป 100 บาท/เดือน
   • การอนุมัติบริการเครื่องรูดบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
   • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
   • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

เงื่อนไข SCB BUSINESS ANYWHERE ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย SCB Business Anywhere

   • เมื่อขอใช้บริการ SCB Business Anywhere และบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคำขอใช้บริการ และได้รับอนุมัติจากธนาคาร จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ดังนี้ บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร (ORFT), บริการโอนเงินพร้อมเพย์, บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไปผ่านระบบ SCB SMART Credit Next Day), บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร (นำเงินเข้าบัญชีในวันทำการเดียวกันผ่านระบบ SCB BAHTNET) (เฉพาะส่วนของค่าธรรมเนียมที่เป็นของธนาคาร), บริการรับฝากเช็คเรียกเก็บและเงินสด (SCB Local Collect) ยกเว้นกรณีนำฝากเช็คต่างธนาคารแบบข้ามเขต คิดค่าธรรมเนียม 0.05% ของมูลค่าเช็ค (ขั้นต่ำ 10 บาทต่อรายการ), เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามใบคำขอใช้บริการ
   • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
   • ลูกค้าต้องขอใช้บริการ SCB Business Anywhere และบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคำขอใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธิตามข้อ 1. ตั้งแต่วันที่ธนาคารส่ง User ID ให้ผู้ใช้งานของลูกค้า เพื่อใช้บริการ SCB Business Anywhere (โดยไม่มีผลย้อนหลัง) ถึง 31 ธันวาคม 2562
   • กรณีที่ลูกค้าทำรายการคำสั่งล่วงหน้า โดยให้วันทำรายการมีผลหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงรายการที่ลูกค้าทำหลังวันดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ลูกค้าได้ทำไว้กับธนาคาร
   • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
   • ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบข้อมูล ระงับสิทธิตามข้อ 1. และ/หรือ เรียกค่าธรรมเนียมบริการที่ลูกค้าใช้บริการไปแล้ว หากธนาคารตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใด ๆ อันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0 2722 2222

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว / สินเชื่อรถคือเงิน มายคาร์ มายแคช

รับฟรี ! ร่ม 2 Twist จำนวน 1 คัน มูลค่า 350 บาท เมื่อสมัคร พร้อมแสดงบัตรประชาชน และลงนามในวัญญาเช่าซื้อภายในงานเท่านั้น

หมายเหตุ : 1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถคือเงินมายคาร์มายแคช ที่สมัครภายในงาน และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 2. เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
สินเชื่ออเนกประสงค์

เมื่อสมัคร Speedy Loan หรือ Speedy Cash ภายในงานรับทันที กระเป๋า Easy Bag 1 ใบ มูลค่า 299 บาท

สินเชื่อบุคคล (Speedy Cash)

   • ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีแรก
   • รับดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก
   • เมื่อเปิดบัตรภายใน 30 วันหลังจากที่บัตรได้รับการอนุมัติพิเศษ! รับเพิ่ม ดอกเบี้ย 0% อีก 1 รอบบัญชี รวมเป็น 3 รอบบัญชี

เมื่อมีการใช้หรือมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ทั้ง 2 รอบบัญชีแรก ชำระดีตรงเวลาไม่มีผิดนัดชำระ หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทลูกค้า วงเงินที่ได้รับอนุมัติ รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป (ต่อปี)
เจ้าของกิจการ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 28%
น้อยกว่า 100,000 บาท
พนักงานประจำ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 25%
น้อยกว่า 100,000 บาท 28%

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash

   • สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติบัตรและเปิดบัตรภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร จะได้รับดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่รอบบัญชีแรกที่เปิดบัตร และรับเพิ่มดอกเบี้ย 0% อีก 1 รอบบัญชี เมื่อมีการใช้หรือมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่อนุมัติ
   • กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยผิดนัดจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด(28%) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
   • แคมเปญนี้ไม่ได้ใช้กับกรณีการใช้บัตรชำระค่าสินค้า/ค่าบริการ
   • กรณีเป็นลูกค้าบัตรกดเงินสด Speedy Cash จะต้องปิดบัญชีเดิมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
   • เกณฑ์การอนุมัติวงเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
   • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุดธนาคาร
   • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • เกณฑ์การอนุมัติวงเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
   • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุดธนาคาร
   • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)

พิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี (12 เดือนแรก) สำหรับบริการโอนสินเชื่อคงค้าง (เฉพาะพนักงานประจำ)

   • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้
   • เลือกผ่อนชำระเบาๆ นานสูงสุด 72 เดือน*
   • ไม่ต้อง มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

เงื่อนไขของโปรแกรม

   • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ
   • โอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี ไม่จำกัดสถาบันการเงิน
   • ยอดสินเชื่อเชื่อคงในแต่ละบัญชี่ที่ต้องการโอนหนี้ต้องมียอดสินเชื่อคงค้างไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี ทั้งนี้ยอดสินเชื่อคงค้างรวมต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
   • กรณีบัตรเสริมไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ เจ้าของกิจการ พนักงานประจำ
งวดที่ 1-6 ตั้งแต่งวดที่ 7 งวดที่ 1-6 ตั้งแต่งวดที่ 7
< 100,000 28.00% 28.00% 28.00% 28.00%
100,000 – 999,999 18.00% 25.50% 16.00% 23.50%
1,000,000 UP 16.00% 23.50% 14.00% 21.50%

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

บริการประกันส่งออกทันใจ SMEs (Instant SMEs Export Insurance)

   • คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
   • วงเงินผู้ซื้อสูงสุด 500,000 บาท ต่อรายผู้ซื้อ คุ้มครองทั้งความเสี่ยงทางการค้าและการเมือง
   • คุ้มครอง 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
   • ให้การรับประกันกว่า 135 ประเทศทั่วโลก
   • Promotion ในงาน ค่าเบี้ยประกันผู้ซื้อรายละ 1,500 บาท** (**สำหรับผู้ซื้อ 2 รายแรก)

บริการประกัน CLM (CLM Trade Insurance)

   • จุดเด่นบริการ : ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินและอัตราความคุ้มครองได้เอง
   • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
   • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 3,300 บาท สูงสุดไม่เกิน 14,800 บาท
   • ให้ความคุ้มครองที่ 70% – 90% ของมูลค่าความเสียหาย
   • ให้การรับประกันเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา
   • Promotion ในงาน ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 25% กรณียื่นสมัครขอรับบริการภายในงานและต้องยื่นเอกสารขอรับบริการภายใน 30 วัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่มีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกา

   • ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 50%
   • ฟรีค่าข้อมูลผู้ซื้อจำนวน 2 ราย (ผู้ซื้อรายที่ 3-5 ลดค่าข้อมูลลง 50%)
   • ให้ความคุ้มครองที่ 80% ของมูลค่าความเสียหาย
   • Promotion ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561

สินเชื่อส่งออกสุขใจ (EXIM Happy Credit)

   • อัตราดอกเบี้ยในปีแรก 4.5% ต่อปี สำหรับนิติบุคคลจดแจ้งบัญชีเดียว
   • วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
   • อนุมัติภายใน 7 วันทำการ
   • ไม่ต้องมีหลักประกันใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า (EXIM VALUE ADDED CREDIT)

   • *อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก จากปกติ 5.0% ต่อปีในปีแรก (*เฉพาะ 5 รายแรกที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น)
   • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 4 ล้านบาท
   • ใช้เพียงผู้บริหารและบสย.ค้ำประกัน หรือ หลักประกันขั้นต่ำ 25% และผู้บริหารค้ำประกัน
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
   • แถมคูปองค่าวิเคราะห์สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรของ Central Lab มูลค่า 5,000 บาท/ราย หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit)

   • สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขาย ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท
   • อัตรารับซื้อลดขั้นต่ำ ในปีที่ 1 เท่ากับ 4.25% ต่อปี และ ในปีที่ 2 เท่ากับ 4.75% ต่อปี
   • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท
   • ใช้เพียงผู้บริหารและบสย.ค้ำประกัน หรือ หลักประกันขั้นต่ำ 30% และผู้บริหารค้ำประกัน
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ดอกเบี้ย : เดือนที่ 1-4 = 0.99% ต่อปี (MRR-5.76%)  เดือนที่ 5-36 = 3.65% ต่อปี (MRR-3.10%)
หลังจากนั้น กรณีสวัสดิการ MRR – 1% / กรณีรายย่อย MRR – 0.50% / กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ MRR (ปัจจุบัน MRR ธอส. เท่ากับ 6.75%)

โปรโมชั่น :

   • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม
   • ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
   • ค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ

วัตถุประสงค์ : ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง

ระยะเวลา :

   • จองสิทธิ์ภายในงานระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
   • ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 28 ม.ค. 62
   • ทำนิติกรรม ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62

เงื่อนไขอื่น :

   • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี
   • สิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดได้ เมื่อการทำนิติกรรมเต็มกรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

 ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินอเนกประสงค์

รับฟรีเฉพาะ 700 ท่านแรก

   • ต่อที่ 1 กระเป๋าเดินทางพับได้ มูลค่า 900 บาท
   • ต่อที่ 2 Gilf Voucher Big C มูลค่า 2,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 วงเงินกู้ ดอกเบี้ย 1.0% สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี

รายละเอียด NO MRTA MRTA

(ตามที่ธนาคารกำหนด)

เดือนที่ 1-4 MRR -1.50% (5.50%) 1.0%*
5-12 MRR -1.75%(5.25%)
ปีที่ 2 MRR -1.50%(5.50%)
ปีที่ 3 MRR -0.50% (6.50%) MRR -1.00%(6.00%)
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -0.50% (6.50%)
เฉลี่ย 3 ปี 5.833% 5.111%
EIR 6.197% 5.845%

ทางเลือกที่ 2 ผ่อนนาน 25 ปี สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้นาน 25 ปี

รายละเอียด NO MRTA MRTA

(ตามที่ธนาคารกำหนด)

เดือนที่ 1-4 MRR (7.00%) 1.0%*
5-12 MRR -0.50%(6.50%)
ปีที่ 2 MRR -0.25%(6.75%)
ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป  MRR (7.00%)
เฉลี่ย 3 ปี 7.00% 6.056%
EIR 7.00% 6.616%

เงื่อนไขการรับรางวัล :

สำหรับลูกคาสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน (เฉพาะเงินกู้ระยะยาว L/T) หรือสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ (กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ที่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (MRTA) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียด ดังนี้

   • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางพับได้ จำนวน 1 ใบ มูลค่า 900 บาท
   • วงเงินกู้ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Gift Voucher  Big C มูลค่า 2,000 บาท
   • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

หมายเหตุ :

   • MRR = 7.00% ต่อปี (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
   • EIR สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี
   • หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถผ่านเข้า-ออกได้สะดวก โดยหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
   • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จัดทำนิติกรรมสัญญาและจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภยในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Home Loan

สินเชื่อเคหะ ซื้อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง
ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน สำหรับกรณีทำ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (MRTA)

วงเงินกู้เคหะเคหะตั้งแต่ 1.00 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมสมัคร MyMo + เปิดทะเบียนสลากดิจิทัล รับสลากดิจิทัล 100 บาท (เพิ่มขึ้นล้านละ 100 บาทเศษของล้านไม่นับ)

ระยะเวลา กรณี “ไม่ทำ” ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอย่างน้อย 3 ประเภท) กรณี “ทำ” ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอย่างน้อย 2 ประเภท)
เดือนที่ 1-6 1.00% 0.00%
เดือนที่ 7-12 MRR -3.50% (3.50%) MRR -5.00% (2.00%)
ปีที่ 2-3 MRR -2.50% (4.50%) MRR -3.00% (4.00%)
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.00% (6.00%) MRR -1.50 (5.50%)
เฉลี่ย 3 ปี 3.750% 3.000%
EIR 5.104% 4.510%

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์จองสิทธิ์สินเชื่อภายในงาน รับกระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 1 ใบ
ลูกค้าที่ยื่นเอกสารครบอย่างน้อย 3 อย่าง รับกระเป๋าผ้าแคนวาส จำนวน 1 ใบ

ลูกค้าจัดทำนิติกรรมสํญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับลูกค้าทำประกัน MRTA ทุกวงเงินกู้ 1.20 ล้านบาท รับ Gift Card Home Pro มูลค่า 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท)
สำหรับลูกค้าทำประกัน MRTA วงเงินกู้ตั้งแต่ 5.00 ล้านบาทขึ้นไป รับ Gift Card Centara มูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ :

   • MRR = 7.00% ต่อปี (มีผลบังคับใช้ วันที่ 23 พฤษจิกายน 2560)
   • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
   • กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
   • การจัดส่งของรางวัลหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 60 วัน

สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก, บัตรอิเล็กทรอนิกส์, บัตรเครดิต, สินเชื่อบัตรกดเงินสด, บริการ MyMo, ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

   • กรณี “ไม่ทำ” ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร อย่างน้อย 3 ประเภท
   • กรณี “ทำ” ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารอย่างน้อย 2 ประเภท
   • ระยะเวลาจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 28 ธันวาคม 2561

GSB HOME LOAN

ผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน

ดอกเบี้ย คงที่ 3.50%* นาน 5 ปี หลังจากนั้น MRR -1.75% ตลอดอายุสัญญา
รับ Gift Card Home Pro** มูลค่า 3,000 บาท

หมายเหตุ :

1. คุณสมบัติผู้กู้

   • เป็นผู้มีรายได้ประจำ คือ ผู้ที่มีรายได้ที่ได้รับจากเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ คือ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ เภสัชกร มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี, กลุ่มวิชาชีพนักบิน ประกอบด้วย นักบินที่ 1 นักบินที่ 2 หรือนักบินผู้ช่วย มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี, กลุ่มวิชาชีพวิศวกร มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี, อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป, กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
   • โดยมีรายได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.50 ล้านบาท

2. อัราดอกเบี้ย* กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

3. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา EIR 4.241% คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี (MRR = 7.00% ต่อปี มีผลบังคับใช้วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

4. กรณีผู้กู้ชำระงเินคืนเสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำนหดในทุกกรณี (Pre-payment) ภายในระยะเวลา 5 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา

5. **วงเงินกู้สินเชื่อเคหะ ตั้งแต่ 3.00 ล้านบาท รับ Gift Card Home Pro มูลค่า 3,000 บาท โดยจัดส่งภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้

ยื่นเรื่องและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

กู้ง่าย ได้ลุ้น (ใช้สลากออมสินพิเศษ หรือ สมุดเงินฝากออมสินเป็นหลักประกันการกู้เงิน)

   • อนุมัติไว
   • ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร
   • วงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท (L/T) และ 10 ล้านบาท (O/D)

พิเศษ ! ดอกเบี้ยต่ำกว่าประกาศของธนาคารออมสิน ร้อยละ o.50% ต่อปี กรณีใช้สลากออมสินเป็นหลักประกัน
ลุ้นรางวับทั้งสิ้น 105 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท

   • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง (พิมพ์ตราสัญญาลักษณ์ธนาคาร) หนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท
   • รางวัลวัลที่ 2 บัตรที่พัก Centara จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัล 5,000 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

   • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (L/TและO/D) และสินเชื่อ OD  Happy Life ที่จักทำนิติกรรม สัญญาตั้งแต่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
   • กำหนดวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ต่อสัญญากู้เงิน
   • วงเงินกู้ 100,000 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ (เศษของแสนไม่นับ) กรณี เงินกู้เบิกเกินบัญชี มียอดเบิกเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561
   • มีประวัติชำระหนี้ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้
   • ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 จับรางวัล วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

RE-FINANCE

กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น วงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือ 2 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3 %

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อเคหะ

วงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือ ตั้งแต่ 2.00 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลา กรณีไม่ทำ (MTRA) กรณีทำ (MTRA)
ปีที่ 1 MRR -1.50% MRR -6.000%
ปีที่ 2 MRR -2.50% MRR -4.000%
ปีที่ 3 MRR -1.50% MRR -2.00%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.25% MRR -1.50%
เฉลี่ย 3 ปี 4.000% 3.000%
EIR 5.032% 4.484%

ฟรีค่าธรรมเนียม 3 อย่าง

   • ค่าบริการสินเชื่อ
   • ค่านิติกรรมสัญญา
   • ค่าประเมิน*

อัตราดอกเบี้ยพิเศษกรณีกู้เพิ่ม เพื่อการอุปโภค บริโภค (Re-Plus)

ระยะเวลา กรณีไม่ทำ (MTRA) กรณีทำ (MTRA)
ปีที่ 1 MRR -2.00% MRR -2.50%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR -2.00% MRR -2.00%

เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ย

   • กรณีไม่ทำ (MTRA) สมัครผลิตภัณฑ์/บริการ อย่างน้อย 4 ประเภท
   • กรณีทำ (MTRA) สมัครผลิตภัณฑ์/บริการ อย่างน้อย 4 ประเภท

ทั้งนี้ กรณีผูู้กู้ชำระเงินคืนเสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-Payment) สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนามสัญญากู้ ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด

กรณี* ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคารหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการประเมินฯ
ระยะเวลาดำเนินการ แสดงความจำนงและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

สินเชื่อธุรกิจ SMEs 

Smart Start-up Smart SMEs

(Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท) ลงทะเบียนช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2561 (ทั่วประเทศ 4 วันเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้กู้

   • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
   • ยกเว้น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

วงเงินกู้

   • ลูกค้าธุรกิจ SMEs เริ่มตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 50%
ปีที่ 1 = 1.00% ปีที่ 1 = 2.99%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1%

บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นเดียว 

(Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท) ลงทะเบียนช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติผู้กู้ (ลูกค้าธุรกิจ SMEs)

   • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
   • ยกเว้น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1 = 1.00%
ปีที่ 2-3 = MOR/MLR
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1 = 1.00%
ปีที่ 2-3 = MOR/MLR
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.50% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.50%

GSB SMEs D-vers

(Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท) ลงทะเบียนช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติผู้กู้

   • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์/นิติบุคล
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1 = 4.00%
ปีที่ 2-3 = 5.00%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1-3 = 6.00%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

จัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นสินเชื่อธุรกิจ SMEs

   • ต่อที่ 1 “สำหรับลูกค้า 50 ท่านแรก” เฉพาะลงทะเบียนภายในงาน รับทันที กระเป๋าใส่เอกสาร SMEs จำนวน 1 ใบ หลังจากนั้น รายที่ 51 เป็นต้นไป รับ กระปุกออมสิน GSB SMEs จำนวน 1 ใบ
   • ต่อที่ 2 อนุมัติ > จัดทำนิติกรรมสัญญา > วงเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ล้านบาท รับทันที บัตร CenPay Gift “มูลค่า 3,000 บาท” เฉพาะ 50 ท่านแรก เท่านั้น จัดทำนิติกรรมสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด

ของมีจำนวนจำกัด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน มหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่ 2 ทั้งนี้การเลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขไปตามประกาศธนาคาร

GSB SMEs STARTUP NO.1

ดอกเบี้ย 2.99%

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 = 2.99% หลังจากนั้น MOR + 1.00%
   • ระยะยาว ปีที่ 1  = 2.99% ปีที่ 2 = 3.99% หลังจากนั้น MOR + 1.00%

หลักทรัพย์ค้ำประกัน 100% วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

GSB SMEs STARTUP-DD

หลักทรัพย์ 50% วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 = 3.99% หลังจากนั้น MOR + 1.50%
   • ระยะยาว ปีที่ 1  = 3.99% ปีที่ 2 = 3.99% หลังจากนั้น MOR + 1.50%

GSB SMEs I-Start

บสย.ค้ำประกันสูงสุด 100% (บสย. 100%) ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ก็กู้ได้ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 = 3.99% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.o0%
   • ระยะสั้น ปีที่ 1 = 3.99% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.o0%

จัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

   • ต่อที่ 1 “สมัครปั๊บ รับเลย ! ” ถุงใส่แก้วเยติ 1 ใบ 50 ท่านแรก/วัน พิเศษเฉพาะลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน ท่านที่ 51 เป็นต้นไป รับ แผ่นติด Smart Phone
   • ต่อที่ 2 “จำนองได้ ให้เลย” อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รับ ม่านบังแดดติดรถยนต์ อนุมัติวงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป รับ Fusion Bluetooth Speaker 10 ท่านแรก/ท่านที่ 11 เป็นต้นไป รับ ม่านบังแดดติดรถยนต์ อนุมัติวงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับ เครื่องทำกาแฟสดแบบพกพา 10 ท่านแรก/ท่านที่ 11 เป็นต้นไป รับ ม่านบังแดดติดรถยนต์

LIKE&SHARE Fanpage #GSBSMEsStartup เลือกรับได้ทันที 1 ชิ้น กระปุกออมสิน GSB SMEs Start up, กระเป๋าผ้า GSB SMEs Start up

ของมีจำนวนจำกัด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแจกของที่ระลึกภายในงาน มหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่ 2 ทั้งนี้การเลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขไปตามประกาศธนาคาร

 

อ่านต่อ