โปรโมชั่นเด่น บูธบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14


พบกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ที่บูธ J1 ภายในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 Money Expo Chiangmai 2019  ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ


สินเชื่อ 

สินเชื่อ SMEs

บสย. SMEs ดีแน่นอน

> SMEs ทั่วไป ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
> ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ร้อยละ 1.75 ต่อปี

บสย. SMEs บัญชีเดียว

SMEs บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ใช้งบส่งกรมสรรพากรในการยื่นขอสินเชื่อหรือได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการ SMEs บัญชีเดียวของสถาบันการเงิน
> ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ร้อยละ 1.50 ต่อปี

บสย. SMEs LG

SMEs ได้รับวงเงินสินเชื่อหนังสือค้ำประกันต่างๆ (LG) เพื่อเป็นหลักประกัน สำหรับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง กับหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน
> ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ร้อยละ 1 ต่อปี

บสย. SMEs Supply chain/Franchise

> SMEs ที่ทำธุรกิจประเภทเครือข่ายธุรกิจ (คู่ค้า) และ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ Franchise โดยผ่าน product program สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
> ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ร้อยละ 1.50 ต่อปี

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย