การเงินธนาคารและพันธมิตร มอบโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แห่งที่ 9 และโครงการมัคคุเทศก์น้อย ที่จังหวัดเชียงใหม่


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และพันธมิตรร่วมมือกันสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แห่งที่ 9 และสนับสนุนโครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อฝึกทักษะอาชีพมัคคุเทศก์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก  .เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติในพื้นที่ภาคเหนือ และกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมเงินในหัวข้อ “4 รู้สู่การออมแก่ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่งานมหกรรมการเงินจัด Money Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Exp คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี คุณเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 คุณวรเสฎฐ์ มาสกลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

 

อ่านต่อ