แผนผังและรายชื่อผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14


 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทีเอ็มบี
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
 • ธนาคารซิตี้แบงก์
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  –  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
  –  บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด           
  –  บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
  –  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  –  บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
  –  บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  –  บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
  –  บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
  –  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

 

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย