แผนผังและรายชื่อผู้เข้าร่วม มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13


มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13 Money Expo Korat 2019 วันที่ 9 – 11 ส.ค. 62  เวลา 10.00-20.00 น. (วันที่ 09 ส.ค. 62 เปิดให้เข้าชมเวลา 12.00 น.เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

 • ทีเอ็มบี
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • ธนาคารซิตี้แบงก์
 • บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
อ่านต่อ