วารสารการเงินธนาคารผนึกพันธมิตรร่วมมอบ โครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น   


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตรร่วมมือกันสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมเงินในหัวข้อ “4 รู้สู่การออม” แก่ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่งานมหกรรมการเงินจัด Money Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Exp คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี ดร.ประเสริฐ     จั่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 คุณสุทธิชัย ลินดาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น คณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย