โปรโมชั่นเด่น บูธ บสย. งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13


พบกับผลิตภัณฑ์การเงินจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บูธ D4 พบกันได้ที่งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13 วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

การลงทุน 


การลงทุน

โครงการ “หมอหนี้ บสย.” ช่วยคนตัวเล็ก เข้าถึงแหล่งเงินทุน

บทบาท/ภารกิจ บสย.
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีบทบาทให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอ ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ
 • ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บสย. ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
 • นอกจากบทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. จะทำหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงิน และการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ตามนโยบายของภาครัฐ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ได้เปิดโครงการใหม่ “หมอหนี้ บสย.”  อาสาเป็นที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ที่มา/แนวคิด โครงการ “หมอหนี้ บสย.”
 • โครงการ หมอหนี้ บสย. เป็นโครงการที่มุ่ง “ช่วยคนตัวเล็ก เข้าถึงแหล่งเงินทุน” ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ พ่อค้า แม่ค้า รายย่อย ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก บสย. อาสาเข้ามาช่วย “เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต” ให้ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่ง บสย. เปรียบเสมือนตัวกลางในการให้ความรู้ และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ และสร้างอาชีพ
 • เติมทุน ช่วยเหลือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อธุรกิจ เปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยโครงการค้ำประกันต่าง ๆ ของ บสย.
 • เติมความรู้ การจัดอบรม ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านภาษี ปรับปรุงหนี้ พัฒนาธุรกิจวางแผนทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน
 • เติมคุณภาพชีวิต การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ คนตัวเล็ก เพื่อให้ชีวิตครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
 • โครงการ หมอหนี้ บสย. สอดคล้องกับแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของ บสย. ซึ่ง ประกอบด้วยวิตามิน 4 สูตร
 • วิตามิน สูตร 1ช่วยกลุ่มคนตัวเล็ก  ให้คำปรึกษาทางการเงิน วิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และประเมินความเป็นไปได้ก่อนขอสินเชื่อ
 • วิตามิน สูตร 2ช่วยกลุ่มหลักประกันไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการ SMEs มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย บสย.ค้ำประกันให้
 • วิตามิน สูตร 3 ช่วยกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ต้องการเงินทุนไม่มาก ทั้ง พี่วินฯ  ฟรีแลนซ์  พ่อค้าแผงลอย  แม่บ้านออนไลน์ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อให้ตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท บสย. ใจดี ค้ำประกันฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก
 • วิตามิน สูตร 4 ช่วยกลุ่ม SMEs บัญชีเดียว ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อ เพื่อไปชำระภาษีค้างชำระ ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล บัญชีเล่มเดียว”
บทบาท “หมอหนี้ บสย.”
 • ให้คำปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจร ใน 3 มิติ
 • หนี้ดี ที่ต้องการเติมหนี้ คือ ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการ ขอสินเชื่อธนาคารเพิ่มเติม รองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น บสย. ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อธนาคารแบบเจาะลึก ทั้งเทคนิค วิธีการ
 • หนี้เสีย สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ บสย. ช่วยแนะนำผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการความช่วยเหลือ พลั้งพลาด ล้มแล้วให้สามารถลุกขึ้น และก้าวต่อไปข้างหน้าได้
 • ไม่เคยเป็นหนี้ แต่ต้องการมีหนี้อย่างชาญฉลาด คือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจขอสินเชื่อธนาคาร เพื่อนำมาเป็นเงินลงทุนเปิดธุรกิจ หรือขยายกิจการ
 • ให้บริการ One Stop Service หมอหนี้ บสย. โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จะให้บริการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทางการเงิน สภาพหนี้ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ วิเคราะห์และส่งต่อให้กับสถาบันการเงินที่เหมาะสม หลังได้เงินทุนแล้ว พร้อมติดตาม ช่วยเหลือ เป็นคู่คิด ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ต่อเนื่อง
ช่องทางติดต่อ หมอหนี้ บสย.

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถติดต่อ “หมอหนี้ บสย” ได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 11 แห่ง โดยจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านต่างๆ วันนี้ผู้ประกอบการ SMEs หากไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร “หมอหนี้ บสย. ช่วยคุณได้” หรือโทรมาที่ Call Center : 0-2890-9999

สำนักเขต บสย. 11 แห่ง  (พื้นที่การดูแล)
 • สำนักงานเขตนครหลวง กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นครปฐม
 • สำนักงานเขตภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, นครนายก, สระบุรี
 • สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน  เชียงใหม่, ลำพูน, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำปาง, แพร่, น่าน
 • สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง  พิษณุโลก, พิจิตร, กำแพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, นครสวรรค์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ชัยนาท
 • สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุดรธานี, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, หนองคาย, เลย, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, บึงกาฬ
 • สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด
 • สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, มหาสารคาม
 • สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, พังงา, กระบี่, ระนอง, ภูเก็ต
 • สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง สงขลา, พัทลุง, สตูล, นครศรีธรรมราช, ตรัง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
 • สำนักงานเขตภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี
 • สำนักงานเขตภาคตะวันออก ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว
อ่านต่อ