แผนผังและรายชื่อผู้เข้าร่วม มหกรรมการเงินระยองครั้งที่ 1


 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซิตี้แบงก์
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ออสสิริส สัตหีบ โกลด์ แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
 • ​บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด

 • บริษัท​ ออสซี่​ ออยล์​ จำกัด

 • สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
อ่านต่อ