พลาดไม่ได้กับกิจกรรมพิเศษเพื่อนักลงทุน มหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1


วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.00- 15.00 น. 
Talk Show : “เทคนิคการลงทุน ทำกำไรในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี”
วิทยากร : คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการอาวุโส  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น. 
 เสวนาการลงทุนตราสารหนี้ ในหัวข้อ “ลงทุนหุ้นกู้อย่างไรให้ว้าว”
คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ. พรินซิเพิล และคุณวรวรรณ ตินะลา

 • ช่วงที่ 1 14.00-14.30 น.  รู้จักตราสารหนี้ 
  – ตราสารหนี้คืออะไร
  – ข้อดีของการลงทุนตราสารหนี้
  โดยคุณธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และ คุณวรวรรณ ตินะลา
 • ช่วงที่ 2 14.30-15.00 น.  เริ่มต้นลงทุนตราสารหนี้ 
  – นักลงทุนสามารถเริ่มลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ได้อย่างไร
  – กองทุนมีกี่ประเภทและผลตอบแทนของแต่ละแบบเป็นอย่างไร
  – ในภาวะตลาดปัจจุบัน ควรลงทุนกองทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสม

อ่านต่อ