โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารกรุงเทพ งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1


งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1 วันที่ 6-8 ก.ย. 62 เวลา 10.00-20.00 น. ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ  |  บัตรเครดิต  

เงินฝาก  |  การลงทุน  


สินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านบัวหลวง
เพื่อนคู่คิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง

> ต่อที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน
> ต่อที่ 2 ฟรี เซตกระดาษโน้ต Home Loan 1ชิ้น มูลค่า 59 บาท เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Prescreen) ภายในงาน
> ต่อที่ 3 ฟรี หมอนรองคอ 1 ใบ มูลค่า 259 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง พร้อมยื่นเอกสาร ประกอบอย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย
ทรัพย์สินพร้อมขายทำเลดี…ในราคาสุดพิเศษ เมื่อลงทะเบียนขอสินเชื่อ เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายภายในงาน
 • พิเศษ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ฟรี ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท
 • รับเพิ่ม กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท

บัตรเครดิต

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช
 • ฟรี Smart Pocket 1 ชิ้น มูลค่า 259 บาท  (ของมีจำนวนจำกัด) เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน

หมายเหตุ
สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช รายใหม่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาทต่อปี

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท* เมื่อสมัครบัตรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในงาน

หมายเหตุ
สำหรับผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด รายใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท

บัตรเครดิต AirAsia สำหรับคนชอบบิน ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียว
 • ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 BIG Point
 • รับคะแนน BIG Points 3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ airasia.com เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารและ Air Asia Call Center
 • โปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart ที่ airasia.com
 • Priority Booking บริการแลกสิทธิ์บินฟรี ด้วยคะแนนสะสม BIG Points ก่อนใคร
 • รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบต่อปี
 • รับบัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat จำนวน 4 ใบต่อปี
 • Xpress Check in บริการเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ
 • Xpress Boarding บริการขึ้นเครื่องก่อนใคร
 • Xpress Baggage บริการรับกระเป๋าก่อนใคร
 • บริการเครื่องดื่มร้อน หรือเย็นบนเครื่องมูลค่า 60 บาท

เงินฝาก

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์
 • ฟรี ชุดกล่องใส่ดินสอ Blink Blink (พร้อมดินสอสี) 1 ชุด มูลค่า 80 บาท* เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
กองทุนเปิด RMF /LTF
เมื่อลงทุนในกองทุนเปิด- RMF / LTF ภายในงาน
 • ฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดลงทุนในกองทุนเปิด- RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน

หมายเหตุ
กรณีผู้ลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ด้วยบัตรเครดิตผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือCash Back จากการใช้บัตรเครดิตทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / LTF ของตนเองเข้าด้วยกันได้ โดยผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเปิดเผยตามเอกสารหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันและค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือโทร.1333  www.bangkokbank.com บลจ.บัวหลวง หรือโทร.0 2674 6488 กด 8  www.bblam.co.th

กองทุน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  (IA)    
มั่นใจกับการเริ่มต้นลงทุนด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
 • พิเศษ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับบมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ที่บูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ -จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ATS)
 • ฟรี BLS Combo Set 1ชุด รวมมูลค่า 200 บาท ประกอบด้วย หนังสือการ์ตูนการลงทุน “เทรดทีเด็ด สเต็ปเทพ กับ TRADE MASTER” 1 เล่ม , Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” 1 แผ่น และ ถุงผ้า Bualuang Happy Healthy Wealthy 1 ใบ (เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบัญชี ภายในงาน)

คำเตือน

 • ธนาคารเป็นผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีและการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง • เงื่อนไขส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
 • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน หรือ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือโทร. 0 2618 1100
อ่านต่อ