โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารกรุงไทย งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1


ธนาคารกรุงไทย บูธ A 1 บริการทางการเงินที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ พร้อมสนับสนุนทุกช่วงชีวิตในแบบที่คุณเป็น เช่น เงินฝาก บัตร สินเชื่อ ประกัน ธุรกรรมการเงิน  งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1 วันที่ 6-8 ก.ย. 62 เวลา 10.00-20.00 น. ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ  |  บัตรเครดิต  |   ประกัน

เงินฝาก  |  การลงทุน  


สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล
กรุงไทย Smart Money ผู้มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย (อายุสัญญากู้สูงสุด 5 ปี)

> ปีที่ 1 = 14 %
> ปีที่ 2-5 = 18 %

กรุงไทย Smart Money ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป (Self-Employed) อัตราดอกเบี้ย (อายุสัญญากู้สูงสุด 5 ปี)

> ปีที่ 1 = 19 %
> ปีที่ 2-5 = 21 %

 อเนกประสงค์ 5 plus อัตราดอกเบี้ย (อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)

> ปีที่ 1 = MRR+5 %
> ปีที่ 2-5 = MRR+7 %

กรุงไทยธนวัฎ 5 plus (อายุสัญญาปีต่อปี)

> อัตราดอกเบี้ย MRR+9 %

เงื่อนไข สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในงานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 เท่านั้น 

หมายเหตุ

 • ปัจจุบัน MRR = 6.87 % ต่อปี ( ณ 15 ส.ค.62)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
สำหรับซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสองและปลูกสร้างบ้าน
สินเชื่อ Home For Cash
อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ฟรี

> ค่าประเมินราคา หลักประกัน
> ค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข 

 • กรณีที่ลูกค้าทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  – ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) เต็มวงเงินกู้และระยะเวลาทําประกันขั้นต่ำ 10 ปี

  – ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้
  – ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลาทําประกันขั้นต่ำ 15 ปี แบบฟรีค่าจดจำนอง 1 % สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน

หมายเหตุ

 • สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1 และยื่นคำขอสินเชื่อ ภายในวันที่ 6-30 กันยายน 2562 เท่านั้น
 • การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป้นไปตามความสมัครใจของลุกค้าและไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระ 6,900 บาท/เดือน ปัจจุบัน MRR = 6.87 % ต่อปี (ณ 20 ส.ค. 62)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Refinance มาที่ กรุงไทย ฟรี

> ค่าจดจำนอง 1 %
> ค่าประเมินราคา หลักประกัน
> ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

เงื่อนไข 

 • กรณีที่ลูกค้าทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  – ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) เต็มวงเงินกู้และระยะเวลาทําประกันขั้นต่ำ 10 ปี

  – ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้
  – ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลาทําประกันขั้นต่ำ 15 ปี แบบฟรีค่าจดจำนอง 1 % สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป้นไปตามความสมัครใจของลุกค้าและไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระ 6,900 บาท/เดือน ปัจจุบัน MRR = 6.87 % ต่อปี (ณ 20 ส.ค. 62)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash
แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป

> วงเงินกู้ สูงสุด 8 ล้านบาท
> กู้ง่าย ใช้หลักประกันปลอดภาระ (บ้าน อาคารชุด หรือที่ดิน)
> ผ่อนจ่ายสบายง่าย ๆ กู้ได้นานสูงสุด 15 ปี
> สามารถนำเงินไปใช้จ่ายทั่วไป หรือปิดชำระหนี้ที่มีกับธนาคารการเงินอื่น

หมายเหตุ

 • ปัจจุบัน MRR = 6.87 % ต่อปี (ณ 15 ส.ค. 62)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ SME

สินเชื่อ SME Refinance
ผ่อนหนักให้เป็นเบา รีไฟแนนซ์กับเรา ดอกเบี้ยต่ำกว่า

> รีไฟแนนซ์สินเชื่อธุรกิจมากรุงไทย ได้รับดอกเบี้ยถูกกว่า
> วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
> ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคา

สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0
พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ ต่อยอด กับภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

> อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี
> วงเงินกู้รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
> กรณี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท โดยให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน
> ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. 3 ปี
> ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 2562

เงื่อนไข และการพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง

วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน
> ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%
> ผ่อนนาน 12 ปี

บัตรเครดิต

Krungthai Travel VISA Prepaid card 
แลกผ่านแอปใช้ผ่านบัตรกรุงไทย Travel Card

> คุ้มค่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงินที่ดีที่สุด
> รองรับการแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงิน ได้แก่ USD,GBP,EUR,HKD,JPY,AUD,SGD,NZD,CAD และ CHF
> ปลอดภัยลดความเสี่ยงการถือระหว่างเดินทาง
> สะดวก แลกเงินและจัดการบัตรง่าย ๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
> สมัครใช้บัตรภายในงาน ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท

บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card

> คุ้มค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุด รองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน CNY
> ปลอดภัยลดความเสี่ยงการถือเงินระหว่างเดินทาง
> สะดวกแลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
> สมัครใช้บัตรภายในงาน ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 350 บาท (ปีแรก)

บัตรเครดิตเคทีซี

> รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท (บัตรหลักใหม่) ที่บูธธนาคารกรุงไทย ในงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่ 1 ณ ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยองระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 62 และได้รับการอนุมัติบัตรบทายในวันที่ 30 กันยายน 62 โดยมียอดใช้จ่ายบัตร 2 ครั้งขึ้นไป ภายใน 2 รอบบัญชีแรกนับตั้งแต่วันที่อนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายรวมกันตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

ประกัน

ประกันชีวิต

สำหรับกรมธรรม์จากงานคาราวานตรวจสุขภาพ นำส่งและอนุมัติภายใน 6 ก.ย.- 8 ต.ค. 62 รับของที่ระลึกตามเงื่อนไข

> พิเศษ กรมธรรม์รายสามัญที่ปิดในงานไม่จำกัดดอกเบี้ย รับทันที

 • ถุงผ้ารักษ์โลก และ ร่มพับ กรุงไทย-แอกซ่า ทันที่ 1 ชุด

> เมื่อกรมธรรม์อนุมัติ รับของตามเงื่อนไข

 • กระเป๋าเป้สะพายหลัง เบี้ยประกันรับรวมรายปี 20,000-99,999 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
 • กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว เบี้ยประกันรับรวมรายปี 100,000 บาทขึนไป
 • ตุ๊กตาหมี เบี้ยประกันรวมรายปี 1,000,000 บาทขึ้นไป รับตุ๊กตาหมี กรุงไทย-แอกซ่า ขนาด 160 cm. 1 ตัวต่อ 1 กรมธรรม์

หมายเหตุ

 • แคมเปญนี้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น โดยฝ่ายขายต้องนำส่งใบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วคืนให้กับเจ้าหน่าที่ฝ่ายการตลาดในงานเพื่อรับสิทธิ์ตามแคมเปญ
 • ของที่ระลึกจะจัดส่งให้ฝ่ายขาย ภายใน 45 วันหลังจากครบกำหนดวันปิดแคมเปญ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับกรมธรรม์รายสามัญเท่านั้น และยกเว้นแบบประกัน Single Premium
 • ลูกค้าปัจจุบันคือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์รายสามัญ ไม่รวมประกันกลุ่ม กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • กรณีที่ของที่ระลึกหมด บริษัท ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

ประกันภัย

KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายกาย
คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก
> ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน
> ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในโรงพยาบาลมาตราฐานระดับโลก มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
> ชดชเยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป
> ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

KTB Shop Smart Pearl Card

> ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
> จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
> คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที สูงสุดปีละ 10,000 บาท
> คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
> คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 30,000 บาท
> ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

KTB Shop Smart Palladium

> คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก
> ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 20,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
> คุ้มครองเมื่อถูกโจรกรรมเงิน ที่ถอนจากตู้ ATM ภายใน 30 นาที
> คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรสูงสุด 35,000 บาท (ปีละ 2 ชิ้น)
> มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside assistance ยกรถ ลากรถ น้ำมันหมด แบตเตอรี่หมด และยางแบน
> ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

เงินฝาก

Krungthei NEXT Saving เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากไม่มีขั้นต่าในการเปิดบัญชี

ง่ายไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝาก
> สะดวnทำธุรกรรมได้ผ่านแอป Krungthai NEXT ง่ายไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝาก
> ปลอดภัยหมดกังวลสมุดคู่ฝากหายหรือการปลอมแปลงสมุดคู่ฝาก

เงื่อนไข การใช้บริการ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

เลือกความสุข ได้เต็มที่ เลือกดอกเบี้ย ได้ตามใจ
จะฝากสั้น หรือยาว ก็รับดอกเบี้ยโดนใจทั้งคู่กับ

> เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี
> เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.85 % ต่อปี

เงื่อนไข

 • เฉพาะลูกค้าบุคคละรรมดา (สัญชาติไทย) 
 • ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทและห้ามถอนเงินฝากบางส่วน กรณีฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ฝากตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
 • ถอนก่อน 3 เดือนไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 • เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Krungthai Connext 
เงินเข้าเงินออก LINE เด้งบอกฟรี

> เงินเข้าก็รู้ ค่าใช้จ่ายออกก็เตือน

กรุงไทย สายเปย์ แจกทอง 

> ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2562

กองทุน

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในงานเท่านั้น

 • ตั้งแต่ 600,000 บาท ขึ้นไป รับทันที่ กระเป๋าอเนกประสงค์
 • ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางแบบพกพา
 • ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับกระบอกน้ำร้อน-เย็นแบบพกพา

หมายเหตุ 

 • โปรโมชั่นดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับกอง KTSS / KTSV / KTPLUS / RMF / LTF / KTFIX 1Y3Y / Term Fund
 • 1 ท่ารับได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

บัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์

> เปิดบัญชีง่าย เร็ว อนุมัติไวภายใน 30 นาที

เปิดบัญชีหุ้น ผ่าน WEALTH ME app.

รับฟรี กระบอกน้ำพรีเมียม KT ZMICO

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับระบบ Android เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป หรือ iPhone เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเวอร์ชั่นได้ที่ เมนูตั้งค่า >> เกี่ยวกับโทรศัพท์

อ่านต่อ