ฟรี!! ฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน พร้อมแนะหุ้นเด่น


 • วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา
  11.40 -12.00 น.
  หัวข้อ “4 รู้ กับสินทรัพย์ดิจดทัล
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เวลา 13.00-16.00 น.
  หัวข้อ จับทิศเศรษฐกิจ หุ้นไทย กลุ่มไหน กำไรยาว 
  วิทยากร 
  นายสุโชติ ถิรวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  นายศราวุธ เตโชชวลิต ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
  เวลา 13.00-16.00 น.
  หัวข้อ จัดพอร์ต ปลอดภัย เลือกหุ้นทำกำไร พื้นฐานดี
  วิทยากร
  นายเจตอาทร สองเมือง, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Quantitative บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

สำรองที่นั่งฟรี

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย