วารสารการเงินธนาคารผนึกพันธมิตรมอบ โครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดชุมชน” แก่โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย จ.อุดรธานี


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และพันธมิตรร่วมมือกันสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แห่งที่ 7 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมเงินในหัวข้อ “4 รู้สู่การออม” แก่ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่งานมหกรรมการเงินจัด Money Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยมี คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Exp คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี คุณสวัสดิ์ แสงขัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คุณจันทร์อาภา ทองคํา รักษาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย