โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารกรุงไทย งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7


ธนาคารกรุงไทย บูธ A 7 บริการทางการเงินที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ พร้อมสนับสนุนทุกช่วงชีวิตในแบบที่คุณเป็นในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 Money Expo Udonthani 2019 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อุดรธานีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ  |  บัตรเครดิต  |   ประกัน

เงินฝาก  |  การลงทุน  


สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล
กรุงไทย Smart Money ผู้มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย (อายุสัญญากู้สูงสุด 5 ปี)

> ปีที่ 1 = 14 %
> ปีที่ 2-5 = 18 %

กรุงไทย Smart Money ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป (Self-Employed) อัตราดอกเบี้ย (อายุสัญญากู้สูงสุด 5 ปี)

> ปีที่ 1 = 19 %
> ปีที่ 2-5 = 21 %

อเนกประสงค์ 5 plus อัตราดอกเบี้ย (อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)

> ปีที่ 1 = MRR+5 %
> ปีที่ 2-5 = MRR+7 %

กรุงไทยธนวัฎ 5 plus (อายุสัญญาปีต่อปี)

> อัตราดอกเบี้ย MRR+9 %

เงื่อนไข สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 

หมายเหตุ

 • ปัจจุบัน MRR = 6.87 % ต่อปี (ณ 15 ส.ค.62)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบ้าน

อัตราสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ Home For Cash
สินเชื่อบ้านกรุงไทย ใจดี ฟรี !

> ค่าจดจำนอง 1 %
> ค่าประเมินราคา หลักประกัน
> ค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข การทําประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 • ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
 • ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (GLT SP) เต็มวงเงินกู้และระยะเวลาทําประกันขั้นต่ำ 15 ปี
 • ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT SP) เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
 • ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT SP) 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้
 • ทําประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLT SP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทําประกันขั้นต่ำ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบฟรีค่าจดจำนอง 1 % สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน

หมายเหตุ

 • ลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อ ภายใน 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระ 7,300 บาท/เดือน ปัจจุบัน MRR = 6.87 % ต่อปี (ณ 15 ส.ค. 62)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash
แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป

> วงเงินกู้ สูงสุด 8 ล้านบาท
> กู้ง่าย ใช้หลักประกันปลอดภาระ (บ้าน อาคารชุด หรือที่ดิน)
> ผ่อนจ่ายสบายง่าย ๆ กู้ได้นานสูงสุด 15 ปี
> สามารถนำเงินไปใช้จ่ายทั่วไป หรือปิดชำระหนี้ที่มีกับธนาคารการเงินอื่น

หมายเหตุ

 • ปัจจุบัน MRR = 6.87 % ต่อปี (ณ 15 ส.ค. 62)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ SMEs

กรุงไทย SME / เคียงข้างธุรกิจคุณ
สินเชื่อรักกันยาว ๆ 

> วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนสูงสุด 10 ปี ปลอดภัย 12 เดือน
> พิเศษ อาคารพาณิชย์ ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี

สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ

> วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชื่อบัญชีเดียว

> วงเงินสูงสุด 3 เท่า ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเที่ยวเนื่อง

> วงเงินสูงสุด 3 เท่า ผ่อนนานสูงสุด 12 ปี

สินเชื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป

> วงเงินสูงสุด 1.5 เท่า ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

สินเชื่อจ่ายดีทวีคูณ

> วงเงินสูงสุด 3 เท่า ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

สินเชื่อธุรกิจ EEC 4.0 และธุรกิจที่เที่ยวเนื่อง

> วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชื่อเพื่อชำระภาษีกรมสรรพากร

> วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกันเพิ่ม ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชื่อธุรกิจ 10 S-Curve

> วงเงินสูงสุด 3 เท่า ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

สินเชื่อ Robotic and Automation

> 80 % ของเงินลงทุน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเคทีซี

> รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท (บัตรหลักใหม่) ที่บูธธนาคารกรุงไทย ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 ณ ห้องอุดรธานี ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 62 และได้รับการอนุมัติบัตร ภายในในวันที่ 28 ตุลาคม 62 โดยมียอดใช้จ่ายบัตร 2 ครั้งขึ้นไป ภายใน 2 รอบบัญชีแรกนับตั้งแต่วันที่อนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายรวมกันตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

Travel Card

> แลกผ่านแอปฯ ใช้ผ่านบัตร เรทดี 11 สกุลเงิน
> ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับผู้สมัครใช้บัตรภายในงานเท่านั้น

ประกัน

ประกันชีวิต

โปรโมชั่นสำหรับงาน กรุงไทย-แอก ซ่า คาราวานตรวจสุขภาพ 
สำหรับกรมธรรม์จากงานคาราวานตรวจสุขภาพ นำส่งและอนุมัติภายใน 6 ก.ย.-8 ต.ค. 62 รับของที่ระลึก

> พิเศษ กรมธรรม์รายสามัญที่ปิดในงานไม่จำกัดดอกเบี้ย รับทันที

 • ถุงผ้ารักษ์โลก และ ร่มพับ กรุงไทย-แอกซ่า ทันที่ 1 ชุด

> เมื่อกรมธรรม์อนุมัติ รับของตามเงื่อนไข

 • กระเป๋าเป้สะพายหลัง เบี้ยประกันรับรวมรายปี 20,000-99,999 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
 • กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว เบี้ยประกันรับรวมรายปี 100,000 บาทขึ้นไป
 • ตุ๊กตาหมีใหญ่ พิเศษสุด ๆ สำหรับลูกค้า เบี้ยประกันรวมรายปี 1,000,000 บาทขึ้นไป รับตุ๊กตาหมี กรุงไทย-แอกซ่า 1 ตัวต่อ 1 กรมธรรม์

หมายเหตุ

 • แคมเปญนี้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น โดยฝ่ายขายต้องนำส่งใบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วคืนให้กับเจ้าหน่าที่ฝ่ายการตลาดในงานเพื่อรับสิทธิ์ตามแคมเปญ
 • ของที่ระลึกจะจัดส่งให้ฝ่ายขาย ภายใน 45 วันหลังจากครบกำหนดวันปิดแคมเปญ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับกรมธรรม์รายสามัญเท่านั้น และยกเว้นแบบประกัน Single Premium
 • ลูกค้าปัจจุบันคือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์รายสามัญ ไม่รวมประกันกลุ่ม กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • กรณีที่ของที่ระลึกหมด บริษัท ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ประกันภัย

KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra

> รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
> คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก
> ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน
> ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในโรงพยาบาลมาตราฐานระดับโลก มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
> ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป
> ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

KTB Shop Smart Pearl Card

> ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
> จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
> คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที สูงสุดปีละ 10,000 บาท
> คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
> คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 30,000 บาท
> ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

KTB Shop Smart Palladium

> คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก
> ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 20,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
> คุ้มครองเมื่อถูกโจรกรรมเงิน ที่ถอนจากตู้ ATM ภายใน 30 นาที
> คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรสูงสุด 35,000 บาท (ปีละ 2 ชิ้น)
> มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside assistance ยกรถ ลากรถ น้ำมันหมด แบตเตอรี่หมด และยางแบน
> ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

เงินฝาก

Krungthei NEXT Saving เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากไม่มีขั้นต่าในการเปิดบัญชี

ง่ายไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝาก
> สะดวnทำธุรกรรมได้ผ่านแอป Krungthai NEXT ง่ายไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝาก
> ปลอดภัยหมดกังวลสมุดคู่ฝากหายหรือการปลอมแปลงสมุดคู่ฝาก

เงื่อนไข การใช้บริการ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

Krungthai Connext 
เงินเข้าเงินออก LINE เด้งบอกฟรี

> เงินเข้าก็รู้ ค่าใช้จ่ายออกก็เตือน
> สมัคร Krungthai Connext โหลดไลน์สติ๊กเกอร์ ฟรี วันนี้ถึง 25 พ.ย. นี้

กรุงไทย สายเปย์ แจกทอง 

> ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2562

กองทุน

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในงานเท่านั้น
 • ตั้งแต่ 600,000 บาท ขึ้นไป รับทันที กระเป๋าอเนกประสงค์
 • ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางแบบพกพา
 • ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับกระบอกน้ำร้อน-เย็นแบบพกพา

หมายเหตุ 

 • โปรโมชั่นดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับกอง KTSS / KTSV / KTPLUS / RMF / LTF / KTFIX 1Y3Y / Term Fund
 • 1 ท่านรับได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์

> เปิดบัญชีง่าย เร็ว อนุมัติไวภายใน 30 นาที

เปิดบัญชีหุ้น ผ่าน WEALTH ME app.

รับฟรี กระบอกน้ำพรีเมียม KT ZMICO

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับระบบ Android เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป หรือ iPhone เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเวอร์ชั่นได้ที่ เมนูตั้งค่า >> เกี่ยวกับโทรศัพท์

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย