โปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7


งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7  เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ธนาคารขนโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านพร้อมของพรีเมียมมากมาย

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้าน

สำหรับลูกค้ากู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน

> อนุมัติเร็ว
> ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี
> ฟรีค่าจดจำนอง 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

> ฟรีค่าประเมิน
> ฟรีค่าจดจำนอง

สินเชื่อบ้านคือเงิน

> ได้ทุกหลักประกัน
> ฟรี! ค่าประเมิน

 • รับฟรี! กระเป๋า MY SCB สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อและยื่นเอกสารครบ

 

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

 • ต่อที่ 1  รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน
 • ต่อที่ 2  รับฟรี เซตกระดาษโน้ต Home Loan 1 ชิ้น เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Prescreen) ภายในงาน
 • ต่อที่ 3 รับฟรี หมอนรองคอ 1 ใบ เมื่อสมัครพร้อมเอกสารประกอบอย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ ประชารัฐสร้างไทย

> ดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก 2.90%
> วงเงินโครงการ 25,000 ล้านบาท

 • ยื่นเอกสารภายในงานรับฟรี กระเป๋า GSB

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

> ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก
> ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50%
> อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี

 • รับทันที หมอนรองคออุ่นรัก สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน ยื่นขอสินเชื่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านวิมานเมฆ

1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท : สำหรับผู้มีรายได้รวมเดือนละไม่เกิน 25,000 บาท

 • 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.66% ต่อปี
 • เดือนที่ 7-20 อัตราดอกเบี้ย 2.66% ต่อปี
 • เดือนที่ 21-36 อัตราดอกเบี้ย 3.66% ต่อปี

(เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก เท่ากับ 2.77% ต่อปีเท่านั้น)

 • ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 4.625% ต่อปี)
 • ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา

> กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี       

–    กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี

     (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.625% ต่อปี)

2.กรณีวงเงินกู้มากกว่า 2 ล้านบาท

 • 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.66% ต่อปี
 • เดือนที่ 7-20 อัตราดอกเบี้ย 2.66% ต่อปี
 • เดือนที่ 21-36 อัตราดอกเบี้ย 3.66% ต่อปี

(เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก เท่ากับ 2.77% ต่อปีเท่านั้น)

 • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี       

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี

พิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

> วงเงินกู้สูงสุด 8 ล้านบาท
> ผ่อนจ่ายสบายง่ายๆ กู้ได้นานสูงสุด 15 ปี

สินเชื่อ Refinance

ฟรี!  ค่าจดจำนอง 1%
ฟรี! ค่าประเมินราคา หลักประกัน
ฟรี!ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

   *** เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารกสิกรไทย

 • รับฟรี! Digital Koins  สำหรับสะสมเพื่อนำมาแลกของพรี่เมียม

K-Home Loan (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย)

> อัตราดอกเบี้ยพิเศษภายในงาน
> กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายหรือ 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
กรณีซื้อขายราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาทขึ้นไป  ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายตามเกณฑ์ของ  ธนาคารประเทศไทย
> เฉพาะสาขาพื้นที่ One Team ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆที่มิได้กล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของธนาคาร
> ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

> ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.79%
ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ฟรี ค่าอากรแสตมป์

 • เมื่อลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันพร้อมเอกสารประกอบภายในงานฯ รับทันที หมอนบ้าน
อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย