เมืองไทย Health Smile ประกันสุขภาพ และเมืองไทย Smile Cancer Plus ประกันโรคมะเร็ง ประกันภัยสบายๆ ลดหย่อนภาษีได้แล้ววันนี้


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอบรับนโยบายมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยลูกค้าเมืองไทยประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 แสนบาท) เช่น ผลิตภัณฑ์เมืองไทย Health Smile ประกันสุขภาพที่มีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเริ่มต้นเพียงวันละ 11 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ Smile Cancer Plus ประกันโรคมะเร็ง ที่มีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท คุ้มครองสูงสูงสุด 960,000 บาท (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) “เพราะสุขภาพที่ดี ไม่ได้มีกันทุกคน จึงต้องมีหลักประกันที่มั่นใจด้วยแผนประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย”

นอกจากนี้ยังมีประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เมืองไทยประกันภัย โทร.1484 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.muangthaiinsurance .com

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเงินธนาคาร

อ่านต่อ