นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ ข้อกำหนดพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรารวบรวมจากคุณ หรือที่คุณมอบให้กับเรา นโยบายนี้นำมาใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการอื่นๆของเรา

Money Expo มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลในทุกกรณี และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา คุณในฐานะผู้ใช้บริการของ Money Expo มีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา

เมื่อคุณใช้บริการของ Money Expo ย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากคุณเมื่อคุณสมัครใช้บริการของเรา เช่น อีเมล ชื่อ ข้อมูลการบันทึกรายการทั้งหมดจะถูกรวบรวมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบางอย่างของคุณไว้โดยอัตโนมัติอันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้บริการ Money Expo ข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการ รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราว์เซอร์ URL อ้างอิง มุมมองเพจ เวลาที่เข้าสู่ระบบและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณมอบให้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการของ Money Expo จากแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook , LINE

การใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้

เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง และเป็นผู้ใช้บริการ
เพื่อใช้บริการของ Money Expo ให้ได้มากที่สุด
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา

 

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้หาประโยชน์ในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบังคับให้เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

 

การจัดเก็บข้อมูล

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการของเราที่มีความปลอดภัย และเราพยายามปรับปรุงความปลอดภัยของการสำรองข้อมูลให้มากที่สุด