ทำประกันภัยภายในงานรับของสมมนาคุณพิเศษที่บูธ AIA


บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA BOOTH
Promotion Money Expo 2018 @ Muang Thong Thani

1. เบี้ยประกันภัยรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท รับ Garmin Forerunner 235 จำนวน 1 เครื่อง + Central Gift Card (มูลค่า 3,000 บาท)
2. เบี้ยประกันภัยรวม 250,000 – 499,999 บาท รับ Jabra Elite Upgrade 4.5 HR 1 เครื่อง + Central Gift Card (มูลค่า 2,500 บาท)
3. เบี้ยประกันภัยรวม 100,000 – 249,999 บาท รับ ลำโพง Bluetooth Tottenham Hotspur 1 เครื่อง + กระเป๋าสีรุ้ง + Central Gift Card (มูลค่า 2,000 บาท)
4. เบี้ยประกันภัยรวม 50,000 – 99,999 บาท รับ ร่ม Spur + กระเป๋า AIA Vitality + Central Gift Card (มูลค่า 1,000 บาท)
5. เบี้ยประกันภัยรวม 30,000 – 49,999 บาท รับ iPad Case Spurs + หมวก Tottenham Hotspur + ตุ๊กตาหมี
6. เบี้ยประกันภัยรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 29,999 บาท และ กรมธรรม์อุบัติเหตุ รับ กระเป๋ารองเท้า Tottenham Hotspur 1 ใบ

อ่านต่อ