สินเชื่อรถกู้เงินด่วน ฟรี! ดอกเบี้ย 0 % ต่อปี นาน 12 เดือน


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

เงินฝาก
• เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่กับบัตร Debit หรือ ฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
รับฟรี ร่มฟ้า, รักคุณไออุ่น, รักคุณห่มอุ่น*  เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากตามวงเงินที่กำหนด
• สมัคร KK Services  รับฟรี ตุ๊กตามินิรักคุณ*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash
ต้องการเงินด่วน สมัครสินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash
ฟรี ดอกเบี้ย 0 % ต่อปี นาน 12 เดือนแรก

จุดเด่น
– สมัครง่าย แค่มีรถ บัตรประจำตัวประชาชน และสลิปเงินเดือน
– อนุมัติไวภายใน 2 ชม*
– วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมิน

*เงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และประวัติ/เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านต่อ