โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาพร้อมกับโปรโมชั่น สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 48 เดือน รวมถึงโซนพิเศษ ธอส. โรงเรียนการเงิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย 

หมวดหมู่โปรโมชั่น

การออม

เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ย  สูงสุด 1.70% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท (กรณีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี)

ระยะเวลา  จองสิทธิ์ภายในงานระหว่างวันที่ 17–19 ส.ค. 61   เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 17-27 ส.ค. 61

เงื่อนไขอื่น  เปิดบัญชีเงินฝากได้ ณ สาขา ธอส. ในสังกัดฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การกู้เงิน

สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ดอกเบี้ย

   • ปีที่ 1 เท่ากับ 1.85% ต่อปี(MRR-4.90%)
   • ปีที่ 2-3 เท่ากับ MRR-2.80 % ต่อปี

หลังจากนั้น กรณีสวัสดิการ MRR – 1% / กรณีรายย่อย MRR – 0.50% / กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์  MRR (ปัจจุบัน MRR ธอส. เท่ากับ 6.75%)

โปรโมชั่น

1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม

2) ค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ

   • ขอกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ค่าประเมิน 1,900 บาท
   • ขอกู้ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ค่าประเมิน 2,300 บาท

วัตถุประสงค์ : ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง

ระยะเวลา

   • จองสิทธิ์ภายในงานระหว่างวันที่ 17–19 ส.ค. 61
   • ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 17 ส.ค.-21 ก.ย. 61

ทำนิติกรรม ภายในวันที่ 31 ต.ค. 61

เงื่อนไขอื่น ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี สิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดได้ เมื่อการทำนิติกรรมเต็มกรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

บริหารเงิน กระแสเงินสด

บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA

นำบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่นหลากหลายประเภทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ NPA

1) มาตรการผ่อนดาวน์ 50% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 60 เดือน สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน ที่ต้องการซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารมูลค่า  ไม่เกิน 2 ล้านบาท

2) ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 48 เดือน (เฉพาะทรัพย์รายการที่ธนาคารกำหนด)

3) ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน

4) เทเงินดาวน์ 20% ของราคาที่ซื้อ ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน

5) ไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี

6) เข้าอยู่อาศัยในช่วงผ่อนดาวน์ได้เพียงชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1.5% ของราคาซื้อ)

ธอส. โรงเรียนการเงิน

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

อาทิ กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำ เช่น ทำสมุดบัญชีรับ – จ่ายรายวันตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด เปิดบัญชีเงินฝาก ฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ และแนะนำการจัดเก็บหลักฐานเพื่อแสดงที่มาของรายได้

เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะมีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต

 

อ่านต่อ

What's Your Reaction?

Rich Rich
0
Rich
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Funny Funny
2
Funny
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Love Love
0
Love
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Dislike Dislike
0
Dislike
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Poor Poor
0
Poor
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

มหกรรมการเงินครั้งที่ 19 วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี