โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารออมสิน


ธนาคารออมสิน จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 12 ทุ่มโปรโมชั่นเอาใจชาวอีสานตอนล่าง ด้วย สินเชื่อ SMEs วงเงินกู้สูงสุดถึง 10o ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับผู้ทำธุรกรรมภายในงาน

หมวดหมู่โปรโมชั่น

บัตรเครดิต

CREDIT CARD บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน สุขแบบไทย…ใช้พอเพียง

REVOLVING CARD สินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน

สำหรับลูกค้าที่สมัคร สินเชื่อบัตรเงินสด People Card และยื่นเอกสารครบจัดเอกสารตามลำดับ  ดังนี้

   • สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า
   • กรณีบัตรอื่นต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
   • สลิปเงินเดือนล่าสุด
   • Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

รับทันที กระเป๋าอเนกประสงค์สุดชิลล์ จำนวน 1 ใบ

การลงทุน

GSB REWARD ฝากสลากออมสินพิเศษ / สลากดิจิทัล

   • ฝากสลากออมสิน 1,000 บาท ขึ้นไป รับกระปุกออมสินดอกไม้ประจำภาค
   • ฝากสลากออมสิน 50,000 บาท ขึ้นไป รับร่มลายดอกไม้ประจำชาติ
   • ฝากสลากออมสิน 500,000 บาท ขึ้นไป รับกระเป๋าเป้ Cross Body Bag
   • ฝากสลากออมสิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับกระเป๋า Shopping 2 in 1
   • ฝากสลากออมสิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป รับกล้องติดรถยนต์ Proof
    *หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การแจกของสมนาคุณท่านละไม่เกิน 1 ชิ้น

การกู้เงิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนวงเงินกู้สูงสุดรวมทุกประเภท ไม่เกินรายละ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

   • สินเชื่อประชาชนสุขใจ ใช้บสย. ค้ำประกันธนาคาร จ่ายค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญา  สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในงาน รับพัดสปริง
   • สินเชื่อออมสุขใจ สร้างวินัยการออม ใช้บัญชีเงินฝากของตนเองค้ำประกัน ยื่นคำขอกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน พร้อมเอกสารประกอบครบ รับกระเป๋าสปันบอนด์
   • สินเชื่อคืนความสุข สำหรับผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน วงเงินไม่เกิน    100,000 บาท รับผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม
   • สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี วงเงิน 100,001 – 200,000 บาท รับกระติกน้ำ

GSB SMEs STARTUP No.1

วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท หลักทรัพย์ค้ำประกัน 100%

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 2.99 % หลังจากนั้น MOR + 1.00 %
   • ระยะยาว ปีที่ 1 2.99 % ปีที่ 2 3.99 % หลังจากนั้น MLR + 1.00 %

วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท หลักทรัพย์ค้ำประกัน 50%

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 3.99 % หลังจากนั้น MOR + 1.50 %
   • ระยะยาว ปีที่ 1 3.99 % ปีที่ 2 3.99 หลังจากนั้น MLR + 1.50 %

GSB SMEs I-Start

วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท บสย.ค้ำประกันสูงสุด 100%

ต่อที่ 1 “สมัครปั๊บ รับเลย” พิเศษเฉพาะลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน รับเลย ! แผ่นติด Smartphone
ต่อที่ 2 “จำนองได้ ให้เลย” พิเศษเฉพาะลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด รับเลย ! แก้วน้ำ GSB Smart SMEs Start up

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 3.99 % หลังจากนั้น MOR / MLR + 2.00 %
   • ระยะยาว ปีที่ 1 3.99 % หลังจากนั้น MOR / MLR + 2.00 %

สินเชื่อธุรกิจ SMEs / วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นต์เดียว (Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท)

คุณสมบัติผู้กู้

   • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ยกเว้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยกเว้น ซื้อ / ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

 ระยะเวลา

   • ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

   • หลักทรัพย์ค้ำ 100 % ปีที่ 1  1.00 % ปีที่ 2-3 MOR / MLR หลังจากนั้น MOR / MLR + 1.00 %
   • หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30 % ปีที่ 1 1.00 % ปีที่ 2-3 MOR / MLR หลังจากนั้น MOR / MLR + 2.00 %

ไม่ทำประกัน

   • หลักทรัพย์ค้ำ 100 % ปีที่ 1  1.00 % ปีที่ 2-3 MOR / MLR หลังจากนั้น MOR / MLR + 1.00 %
   • หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30 % ปีที่ 1 1.00 % ปีที่ 2-3 MOR / MLR หลังจากนั้น MOR / MLR + 2.00 %

GSB SMEs D-Vers (Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท)

คุณสมบัติผู้กู้

   • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยกเว้น ซื้อ / ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

   • หลักทรัพย์ค้ำ 100 % ปีที่ 1 4.00 % ปีที่ 2-3 5.00 % หลังจากนั้น MOR / MLR + 1.00 %
   • หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30 % ปีที่ 1 4.00 % ปีที่ 2-3 5.00 % หลังจากนั้น MOR / MLR + 2.00 %

ไม่ทำประกัน

   • หลักทรัพย์ค้ำ 100 % ปีที่ 1-3 6.00 % หลังจากนั้น MOR / MLR + 1.00 %
   • หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30 % ปีที่ 1-3 6.00 % หลังจากนั้น MOR / MLR + 2.00 %

*สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นสินเชื่อธุรกิจ SMEs ภายในงาน รับกระปุกออมสิน GSB SMEs

ฟรี วันนี้ลูกค้าออมสินใช้ MyMo จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบ All Free ฟรี เตือน ถอน โอน จ่าย ซื้อ

HOME LOAN สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง

ดอกเบี้ย 0 % นาน 1 ปี สำหรับกรณี ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (MRTA) / กลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด / กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป / กลุ่ม Re-finance

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อเคหะภายในงาน

   • รับกระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 1 ใบ
   • ลูกค้าที่ยื่นเอกสารครบอย่างน้อย 3 อย่าง รับ กระเป๋าผ้าแคนวาส จำนวน 1 ใบ

ลูกค้าจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับลูกค้าทำประกัน MRTA จดจำนองภายใน 45 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์) ทุกวงเงินกู้ 1.20 ล้านบาท รับ Gift Card Home Pro มูลค่า 1.000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)

วงเงินกู้เคหะตั้งแต่ 1.00 ล้านบาทขึ้นไป + สมัคร MyMo + เปิดทะเบียนสลากดิจิทัล รับสลากดิจิทัล 100 บาท (เพิ่มขึ้นล้านละ 100 บาท เศษของล้านไม่นับ)

ภาพโปรโมชั่น

 

 

 

 

 

อ่านต่อ

What's Your Reaction?

Rich Rich
0
Rich
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Funny Funny
0
Funny
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Love Love
0
Love
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Dislike Dislike
0
Dislike
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Poor Poor
0
Poor
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

มหกรรมการเงินครั้งที่ 19 วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี