ราคาประเมินราชการ กับราคาตลาด ช่างห่างไกลกันเหลือเกิน


ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 กรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินแบบรายแปลง ทั้งหมด 32 ล้านแปลงทั่วประเทศ โดยยกเลิกการใช้ราคาประเมินเป็นแบบรายบล็อก พร้อมกับเปิดเผยราคาประเมินที่สูงที่สุด อยู่ที่ตารางวาละ 1 ล้านบาท ซึ่งก็คือที่ดินบนถนนสีลม แต่ถ้าคิดว่าตารางวาละ 1 ล้านบาท น่าตื่นเต้นแล้ว ต้องไปดูราคาซื้อขายในตลาดจะตื่นเต้นหนักกว่า เพราะราคาวิ่งแซงหน้าไปหลายเท่าตัว

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA นำราคาประเมินและราคาซื้อขายในปี 2560 ที่ดินใจกลางเมืองในพื้นที่สำคัญๆ มาเปรียบเทียบกันทำให้พบว่า ราคาประเมินกับราคาตลาดต่างกันลิบลับ ยิ่งพื้นที่ที่มี “ความคึกคักทางการตลาดในพื้นที่” มากราคาตลาดจะยิ่งวิ่งแซงราคาประเมินไปได้มาก

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บอกไว้ว่า ราคาประเมินกับราคาตลาดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยราคาทางราชการใช้เพื่อการเสียภาษี ส่วนราคาตลาดใช้เพื่อการซื้อขายจริง เพราะฉะนั้นในการซื้อขายที่ดินจึงไม่สามารถนำราคาประเมินของทางราชการมาเปรียบเทียบได้

ถ้าอยากรู้ว่า ราคาประเมินที่ดินแถวบ้านเราอยู่ที่เท่าไร ไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์จะมี สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2559-2562  https://goo.gl/h7X8c1

ปล.การประกาศใช้ราคาประเมินรายแปลงในปี 2561 ไม่ได้ทำให้ราคาประเมินเปลี่ยนแปลงจากปี 2560 เพราะยังคงใช้ราคาประเมินที่ดินฉบับปัจจุบันปี 2559-2562 เช่นเดิม

อ่านต่อ