พิธีเปิดและบรรยากาศงาน Money Expo Rayong 2020


(จากซ้าย) อดิศร พัฒนภักดี รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo  อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  สันติ วิริยะ-รังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo  สงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 10.19 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย