โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


SME Development Bank หน่วยรถม้าเติมทุน พร้อมให้สินเชื่อทั่วประเทศ ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 12

การกู้เงิน

สินเชื่่อเถ้าแก่ 4.0 

สำหรับนิติบุคคล
ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี

สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว

สำหรับบุคคลธรรมดา* และนิติบุคคล
ดอกเบี้ย 3% 3 ปีแรก

*เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อสร้างอาชีพ “วัยเก๋า”

สำหรับบุคคลธรรมดา* และนิติบุคคล
วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ใช้ บสย. ค้าประกัน Sart-up & Innovation
ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. 1 ปี

วงเงินเกิน 1 ล้านบาท  ใช้ บสย. ค้าประกัน SME ทวีคูณ (PGS6)
ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. 4 ปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง

(Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

สำหรับบุคคลธรรมดา* และนิติบุคคล
ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ Factoring บัญชีเดี่ยว 

สำหรับนิติบุคคล
รับซื้อสูงสุด 90%  ของมูลค่าหนี้ทางการค้า*

*เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

กู้ง่าย ๆ สินเชื่อดอกเบี้ยถูก เพียงแค่ปลาดนิ้วสัมผัส โหลดเลย ! SME D BANK
ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไวถึงถิ่น www.smebank.co.th Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand สอบถามการใช้ App call center 1357 กด 5

ภาพโปรโมชั่น
อ่านต่อ