วารสารการเงินธนาคารร่วมกับพันธมิตร มอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน และพัฒนาโรงเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบ้านนาเตย จ.อุดรธานี


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน และโครงการเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แห่งที่ 8 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโรงเพาะเห็ด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารกลางวันของนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาเตย ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี คุณบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายโนนทองหายโศก คุณปฏิภาณ ป้องนางไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ

อ่านต่อ