พิธีเปิดและบรรยากาศงาน MONEY EXPO UDONTHANI 2020


(จากซ้าย)  วีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี  อิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   รื่นวดี  สุวรรณมงคล  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สันติ  วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo  ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo และสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จังหวัดอุดรธานี

รื่นวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินอุดรธานี  ครั้งที่ 8  Money Expo Udonthani 2020

 

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย